Vil du skrive ut informasjon på norsk og gi til pasientene dine? Helsebiblioteket.no har oversatt og tilpasset pasientinformasjon fra BMJ Best Practice.

Viser 1 - 12 av totalt 12
 • Astma hos barn

   - Mange barn har astma. Astma er en kronisk sykdom i luftveiene og kjennetegnes blant annet av periodevis tetthet i brystet og pustevansker. Dagens astmabehandling forebygger forverring og gir god symptomlindring.

 • Astma hos barn: når bør jeg oppsøke lege?

   - Noen barn med astma kan få alvorlige astmaanfall. Symptomene ved alvorlig astma kan være pusteproblemer, høy hjerterytme og problemer med å snakke. Barnet kan virke forvirret eller ha en blålig farge på leppene eller fingerneglene. Hvis barnet har noen av disse symptomene, er det nødvendig med akutt behandling.

 • Astma hos voksne

   - De fleste voksne med astma har hatt tilstanden siden de var barn. Noen får imidlertid astma senere i livet. Med riktig behandling kan du kontrollere symptomene.

 • Bronkiektasier

   - Bronkiektasier er en luftveissykdom som gir slimdannelse, langvarig hoste og økt risiko for lungeinfeksjoner. Det finnes ulike behandlinger avhengig av symptom, alvorlighetsgrad og sykdomsutvikling.

 • Bronkiolitt

   - Bronkiolitt er en infeksjon i luftveiene hos babyer og små barn. Barna blir tunge i pusten, og de små luftveiene blir trange. Det er vanligvis ikke alvorlig, og de fleste barn blir friske uten innleggelse på sykehus.

 • Bronkitt

   - Bronkitt kan gi smerter i brystet og søvnproblemer. Tilstanden blir som regel bedre av seg selv etter en uke eller to, men av og til må lege kontaktes.

 • Kols

   - KOLS står for kronisk obstruktiv lungesykdom. Sykdommen innebærer at lungene er blitt skadet og ikke lenger fungerer så bra som de gjorde. Det finnes behandling som kan hindre forverring.

 • Lungekreft – ikke-småcellet

   - Det kan være svært skremmende å få diagnosen lungekreft. Denne brosjyren handler om behandlingsmuligheter ved ikke-småcellet lungekreft.

 • Lyskebrokk

   - Brokk kan oppstå mange steder, men hyppigst i lyskeområdet. Et brokk dannes når bukinnhold buler ut gjennom et svakt punkt i bukveggen (magemuskulaturen). Vanligvis vil du kunne se eller føle en kul i stående stilling. Dersom brokket blir ømt eller smertefullt, kan det opereres.

 • Pollenallergi – høysnue

   - Begynner du å nyse og får tett nese eller irriterte øyne hver vår eller sommer, har du sannsynligvis pollenallergi. Det er plagsomt, men det finnes behandling.

 • Røykeslutt

   - Det er godt dokumentert at røyking skader helsa, men mange sliter likevel med å stumpe røyken. Heldigvis finnes det hjelp for å bli røykfri.

 • Tuberkulose

   - Tuberkulose er en alvorlig infeksjon som smitter gjennom ørsmå dråper ved hoste. Er du smittet, trenger du antibiotikabehandling i minst seks måneder.

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/luftveier)