Akuttpsykiatri

Aktuelt

Mindre tvang med bruk av kriseplan (FHI)

Bruk av kriseplan reduserer trolig antall tvangsinnleggelser for polikliniske pasienter i psykisk helsevern. Systematisk risikovurdering av aggressiv og voldelig atferd hos pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling, og rådgivning og støtte fra personalet på sikkerhetsavdeling kan også ha effekt.

(http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/akuttpsykiatri)