Forside  Epidemiologi  

Epidemiologi

1.1 Forekomst

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2361
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.08.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Det oppdages omtrent 500 nye tilfeller med ventrikkelcancer i Norge årlig, og frekvensen er fortsatt avtagende. For 20 år siden var det 1100 nye tilfelle årlig. Gjennomsnittlig alder er 75 år, og 60 % er menn (1). Det er i hovedsak to ulike typer ventrikkelcancer: intestinal og diffus type (Lauréns klassifikasjon (2)), og det er vesentlig den intestinale formen som avtar i hyppighet.

Kjente risikofaktorer er infeksjon med Helicobacter pylori, røyking og tidligere gjennomgått operasjon for ulcus pepticum (3;4) (evidensnivå 2a).

Diffus type er muligens relatert til genetisk etiologi samt infeksjon med Epstein-Barr virus. Prognosen ved diffus type er dårligere enn ved intestinal type (5).
På diagnosetidspunkt finnes 25 % av svulstene lokalisert til ventrikkelvegg, 35 % har lymfeknutemetastaser og 40 % har fjernmetastaser (6).

Insidens, mortalitet og relativ overlevelse av ventrikkelcancer i Norge (7):

 Magekreft01