Forside  Epidemiologi  

Epidemiologi

1.2 Overlevelse

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2361
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.08.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Overlevelse ved ventrikkelcancer har for hele pasientgruppen økt fra 12.5 % i perioden 1971-75 til 23.9 i perioden 2006-10.  Overlevelse er sterkt relatert til sykdomsstadium med 55 % fem-års overlevelse for lokalisert sykdom, mens kun 2.7 % av pasienter med fjernspredning er i live etter 5 år (7).

Overlevelse relatert til sykdomsstadium (UICC) (8):

 Magekreft02

Kreftregisteret anvender sin egen stadieinndeling og ut fra rådata (tabell 18 a og b) i «Cancer in Norway 2010», (7) finner man følgende trend i overlevelse:

Magekreft03

 magekreft04