Forside  

5 Oppfølging og kontroll etter avsluttet kurativ behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2361
 • ISBN - 978-82-8081-404-3
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 17.08.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør -
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad
 • Postoperativ kontroll er viktig for å sikre adekvat ernæringstilstand.
 • Postoperativ kontroll er ikke indisert med tanke på å oppdage tilbakefall av sykdommen.
D
Vedlegg
 

Ernæringstilstand bør kontrolleres av kirurg etter seks - åtte uker. Ved ernæringsproblemer bør man vurdere å henvise videre til ernæringsfysiolog. Etter skjønnsmessig vurdering kan pasienten følges opp enten hos fastlege eller kirurg. Det er ikke dokumentert at et strukturert kontrollopplegg får behandlingsmessige konsekvenser for pasienten (54) (evidensnivå 3).

Vitamin B12 gis hver tredje-sjette måned.