Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i magesekken (ventrikkelkreft)

Versjon 4
IS-nr 2361
ISBN 978-82-8081-404-3
Status Publisert
Revidert dato 17.08.2015
Publiseringsdato 01.12.2007
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer