Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn

Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.

Se hele artikkelen Ny varslingstjeneste for luftkvalitet på fhi.no

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/aktuelt/ny-varslingstjeneste-for-luftkvalitet)