Samfunnsmedisin er helsetjenestens bidrag til god helse i befolkningen. Samfunnsmedisin har fokus på betydningen av sunt kosthold og god tilgang til dette for alle grupper mennesker.

Aktuelt

Ingen enighet bak nye amme-anbefalinger

I Helsedirektoratets nye anbefalinger rådes mødre fortsatt til fullamming i seks måneder. Men det er lite faglig grunnlag for å si at seks måneder er bedre enn fire måneder.

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ernaering)