(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo/rapporter?index=20)