Råd om godt inneklima

For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder seg.

Innemiljø

Utsettes vi for ugunstige forhold i inneluften kan enkelte oppleve forskjellige reaksjoner. 

Les hele artikkelen "Godt inneklima - råd om hvordan du kan sikre godt inneklima i boligen din" på fhi.no.

 

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rad-om-godt-inneklima)