Store sosiale helseforskjeller i Norge

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land.

Kvinner og menn med lengst utdanning lever seks til sju år lengre og har bedre helse enn de med kortest utdanning. Forskjellene viser seg også som forskjeller mellom kommuner og bydeler. 

Les hele artikkelen "Store sosiale helseforskjeller i Norge" fhi.no.  

(http://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/store-sosiale-helseforskjeller-i-norge)