Kortfattet oversikt over meldeordninger som gjelder feil, skader, avvik og uheldige hendelser inklusive meldinger om utbrudd av smittsom sykdom.

HvaSkjema/Melding/Kontakt
Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Send varsel til Helsetilsynet

Send varsel til Undersøkelseskommisjon, Ukom

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesteneHvem skal varsle og hvordan
Melding om unaturlig dødsfall til politiet*

Last ned skjema

Slik skal dødsmeldingen fylles ut

Meldeplikten for medisinsk utstyrE-post til Legemiddelverket, medisinsk utstyr

Elektromedisinsk utstyr

Medisinsk utstyr

Strålegivende utstyr

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Vakttelefon og varselinformasjon 

Meld uønsket hendelse om blodgivning og blodtransfusjonhemovigilans.no
Celler og vev*

Hendelse ved donasjon, pasientkomplikasjon og generell hendelse

Legemidler, bivirkningsmelding

Meldeskjema for helsepersonell, Statens legemiddelverk

Bivirkninger, veiledning til meldeskjema

Legemidler, bivirkningsmelding

Meldeskjema for pasienter, Statens legemiddelverk
Melding om smittsom sykdom gruppe A/B*Meldesystem for smittsomme sykdommer
Last ned skjema, Folkehelseinstituttet
Varsling om utbrudd av smittsomme sykdommerVesuv-CIM, Folkehelseinstituttet
Mistanke om utbrudd av smittsom sykdom med betydning for internasjonal folkehelseSend varsel til Kommunelegen. Ved kommunelegens fravær: Send varsel til Folkehelseinstituttet
Bivirkninger av kosmetikk*

For helsepersonell: Folkehelseinstituttet
For forbrukere: Mattilsynet

Yrkesskade/-sykdom ansatteLast ned skjema, NAV
Alvorlig personskade/dødsfall ansatte

Melding av ulykke og alvorlig skade

 

Husk at uavhengig av meldeordningene skal pasienter som er blitt påført skade eller alvorlige komplikasjoner også informeres. Pasienten skal ha informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning samt om henvendelser til pasient- og brukerombudet og tilsynsmyndigheten.

For oversikt over alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre, se Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre.

(/Kvalitetsforbedring/Pasientsikkerhet/Alle-meldeordninger)