Akuttmedisin

Ansvarlig for denne siden

Katrine Rutgerson
Kommunikasjonsrådgiver
Ta kontakt

Elisabeth Jeppesen
Forsker, spesialsykepleier
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Ta kontakt