Fagprosedyrer

Fagprosedyrene på denne siden vil fra 2022 komme i ny drakt på lik linje med hele Helsebiblioteket. Prosedyrene vil bli oppdatert og et nettverk vil sørge for en videreføring av delingsarbeidet. Ta eventuelt kontakt med Karin Borgen på Oslo Universitetssykehus, se Om fagprosedyrer.no under.

Om fagprosedyrer.no

Denne nettsiden tilbyr en anerkjent metode for utarbeidelse av fagprosedyrer, samt deler ferdige, kvalitetsvurderte prosedyrer.

Lage og oppdatere fagprosedyrer

Her kan du finne ut hvordan en prosedyre lages og oppdateres.

Hvordan lage en fagprosedyre

Ta i bruk fagprosedyrer

Har du funnet en prosedyre på nettsiden som du ønsker å ta i bruk på ditt arbeidssted? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å få den godkjent til bruk i ditt helseforetak.

(/fagprosedyrer)