Fagprosedyrer

Nettsiden koordinerer og publiserer kunnskapsbaserte fagprosedyrer som er lokalt utviklet og godkjent i de enkelte helseforetakene. Fagprosedyrene ivaretar minstekrav for utvikling av prosedyrer.

Om fagprosedyrer.no

Denne nettsiden tilbyr en anerkjent metode for utarbeidelse av fagprosedyrer, samt deler ferdige, kvalitetsvurderte prosedyrer.

Mer informasjon om fagprosedyrearbeidet

Lage og oppdatere fagprosedyrer

Her kan du finne ut hvordan en prosedyre lages og oppdateres.

Hvordan lage en fagprosedyre

Ta i bruk fagprosedyrer

Har du funnet en prosedyre på nettsiden som du ønsker å ta i bruk på ditt arbeidssted? Her finner du informasjon om hvordan du kan gå frem for å få den godkjent til bruk i ditt helseforetak.

(/fagprosedyrer)