Fagprosedyrer

Fagprosedyrer fra prosedyrenettverket blir ikke lenger publisert på Helsebibliotekets nettsider. Metodebeskrivelser og annen dokumentasjon er tilgjengelig og det arbeides med løsninger for å gjennopprette tilgang til prosedyrer via Helsebiblioteket

Status for samarbeid

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer opphørte fra 01.01.18, men et samarbeid mellom noen helseforetak fortsatte etter dette.

Fagprosedyrene ble beholdt på Helsebibliotekets nettsider, mens Oslo Universitetssykehus (OUS) stilte som koordinator for arbeidet. Noen helseforetak fortsatte å melde inn nye arbeider, lage nye prosedyrer og oppdatere eksisterende prosedyrer.

I februar 2021 ble det besluttet i Helsebiblioteket at de fagprosedyrene som var igjen på nettsidene skulle avpubliseres.

Et forsøk på å restarte et nettverk for produksjon av kunnskapsbaserte prosedyrer har så langt ikke lykkes. Helsebiblioteket er fortsatt i dialog med OUS og Universitetet i Oslo om muligheter for å sette opp og vedlikeholde en oversikt over kunnskapsbaserte prosedyrer på Helsebibliotekets nettsider. 

Flere av prosedyrene er tilgjengelige i eHåndboka hos OUS:

For ev. spørsmål om framtiden til dette arbeidet, ta kontakt med Karin Borgen ved Oslo universitetssykehus for mer informasjon.

Ansvarlig for denne siden

Kjell Tjensvoll
Lagleder, seniorrådgiver Helsebiblioteket.no
Ta kontakt