Ferdige fagprosedyrer

Her kan du finne prosedyrer til fritt bruk, som er utviklet og godkjent lokalt i ulike helseforetak. Alle prosedyrene ivaretar minstekrav for utvikling av fagprosedyrer. De er også sjekket ut fra noen kvalitetskrav før de publiseres. Prosedyrer må godkjennes for bruk i det enkelte foretak, og lokale tilpasninger vil i de fleste tilfeller være nødvendig. Kontroller metoderapporten for å se om prosedyren er utviklet på en slik måte du ønsker.

Emne
 •  (8)
 •  (41)
 •  (17)
 • Vis alle...
 •  (8)
 •  (11)
 •  (1)
 •  (6)
 •  (28)
 •  (7)
 •  (13)
 •  (15)
 •  (10)
 •  (37)
 •  (38)
 •  (25)
 •  (5)
 •  (32)
 •  (10)
 •  (20)
 •  (18)
 •  (12)
 •  (3)
 •  (7)
 •  (4)
 •  (14)
 •  (10)
 •  (2)
 •  (5)
 •  (5)
 •  (7)
 •  (2)
 • Vis kun tre...
Formål
 •  (34)
 •  (83)
 •  (23)
 • Vis alle...
 •  (36)
 •  (9)
 •  (66)
 •  (35)
 • Vis kun tre...
Utgiver
 •  (6)
 •  (4)
 •  (6)
 • Vis alle...
 •  (2)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (30)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (3)
 •  (5)
 •  (3)
 •  (2)
 •  (2)
 •  (1)
 •  (122)
 •  (1)
 •  (4)
 •  (11)
 •  (3)
 •  (9)
 •  (1)
 •  (1)
 •  (1)
 • Vis kun tre...
(/fagprosedyrer/ferdige)