Ferdige fagprosedyrer

Her kan du finne prosedyrer til fritt bruk, som er utviklet og godkjent lokalt i ulike helseforetak. Alle prosedyrene ivaretar minstekrav for utvikling av fagprosedyrer. De er også sjekket ut fra noen kvalitetskrav før de publiseres. Prosedyrer må godkjennes for bruk i det enkelte foretak, og lokale tilpasninger vil i de fleste tilfeller være nødvendig. Kontroller metoderapporten for å se om prosedyren er utviklet på en slik måte du ønsker.

Emne
  •  (8)
  •  (32)
  •  (16)
  • Vis alle...
  •  (7)
  •  (16)
  •  (9)
  •  (5)
  •  (24)
  •  (7)
  •  (15)
  •  (13)
  •  (7)
  •  (33)
  •  (32)
  •  (27)
  •  (4)
  •  (32)
  •  (12)
  •  (21)
  •  (19)
  •  (12)
  •  (8)
  •  (12)
  •  (10)
  •  (2)
  •  (5)
  •  (4)
  •  (7)
  •  (2)
  • Vis kun tre...
Formål
  •  (32)
  •  (85)
  •  (23)
  • Vis alle...
  •  (32)
  •  (8)
  •  (64)
  •  (34)
  • Vis kun tre...
Utgiver
  •  (6)
  •  (4)
  •  (13)
  • Vis alle...
  •  (2)
  •  (1)
  •  (3)
  •  (29)
  •  (1)
  •  (3)
  •  (5)
  •  (3)
  •  (1)
  •  (2)
  •  (1)
  •  (103)
  •  (1)
  •  (13)
  •  (3)
  •  (9)
  •  (1)
  •  (8)
  •  (1)
  • Vis kun tre...
(/fagprosedyrer/ferdige/?index=180&list-front-page-content=246320&submenu=type-2-a)