Ferdige fagprosedyrer

Her kan du finne prosedyrer til fritt bruk, som er utviklet og godkjent lokalt i ulike helseforetak. Alle prosedyrene ivaretar minstekrav for utvikling av fagprosedyrer. De er også sjekket ut fra noen kvalitetskrav før de publiseres. Prosedyrer må godkjennes for bruk i det enkelte foretak, og lokale tilpasninger vil i de fleste tilfeller være nødvendig. Kontroller metoderapporten for å se om prosedyren er utviklet på en slik måte du ønsker.

Dine valg

 •  (7)
Fjern mine valg
Formål
 •  (2)
 •  (1)
 •  (1)
 • Vis alle...
 •  (2)
 •  (4)
 •  (1)
 • Vis kun tre...
Utgiver
 •  (1)
 •  (2)
 •  (2)
 • Vis alle...
 •  (2)
 • Vis kun tre...
(/fagprosedyrer/ferdige/?subject=243969)