Ferdige fagprosedyrer

Her kan du finne prosedyrer til fritt bruk, som er utviklet og godkjent lokalt i ulike helseforetak. Alle prosedyrene ivaretar minstekrav for utvikling av fagprosedyrer. De er også sjekket ut fra noen kvalitetskrav før de publiseres. Prosedyrer må godkjennes for bruk i det enkelte foretak, og lokale tilpasninger vil i de fleste tilfeller være nødvendig. Kontroller metoderapporten for å se om prosedyren er utviklet på en slik måte du ønsker.

Dine valg

  •  (7)
Fjern mine valg
Formål
  •  (5)
  •  (5)
  •  (6)
Utgiver
  •  (6)
  •  (1)
(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/?subject=246608)