Hemostase –intraarteriell prosedyre, observasjon og tiltak ved mekanisk kompresjon (Femostop™)

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere og leger som skal foreberede påsetting av femostop

Pasienter prosedyren gjelder for:
Akuttsyke hjertemedisinske pasienter

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Sikre riktig bruk av mekanisk komprimering ved fjerning av introduser, hylse eller kateter som ligger i arteria femoralis communis.

Mekanisk komprimering med FemoStop er en suksessfull metode for å oppnå hemostase etter intervensjon i arteria femoralis communis (1,2). FemoStop har en gjennomsiktig ballong som med et gitt trykk komprimerer over innstikkstedet utenpå pasientens hud. Siden den er gjennomsiktig er det mulig å observere innstikkstedet under ballongen. Pasienten må ligge i ryggleie med max 30 graders elevasjon av ryggen mens FemoStopen sitter på, 2 – 4 timer (3).

Ansvar

Pasientansvarlig lege har ansvar for fjerning av introduser, hylse eller kateter som ligger i arteria femoralis communis og påsetting av FemoStop, samt forordning av smertelindring.

Pasientansvarlig sykepleier har ansvar for tilrettelegging av utstyr før fjerning og assistering under fjerning av introduser, hylse eller kateter. Sykepleieren har ansvar for nedtrapping av trykket i FemoStop, sirkulasjonskontroll av intervensjonsbenet og administrering av smertelindring.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Utstyr

FemoStop
Gjengitt med tillatelse fra St.Jude Medical.

Utstyr til fjerning av introduser, hylse eller kateter som ligger i arteria femoralis communis og påsetting av FemoStop:

 • suturkniv
 • huddesinfeksjonsmiddel (f.eks. klorhexidin 5 mg/ml)
 • skiftesett
 • hvit trykkbøyle – ren, flergangs
 • steril pakket trykkpute og belte
 • pumpe med manometer og trykkslange
 • lokalbedøvelse (f.eks. Xylocain (Lidocain) 10 mg/ml (20 ml))(3)

Gjennomføring

 • Marker puls med penn perifert på intervensjonsbenet. Bruk doppler om nødvendig.
 • Dokumenter pasientens blodtrykk, hjerterytme og frekvens.
 • Marker ev. hematom med penn.
 • Plassèr det hvite beltet under pasientens hofter (på høyde med innstikksstedet).
 • Legg en kladd på yttersiden av intervensjonsbenet mot søppelbøtten.
 • Fjern kompressen over innstikkstedet og rengjør med klorhexidin 5 %.
 • Fest trykkputen i trykkbøylen og lås den med å rotere trykkputen med solen.
 • Fest 2-veiskran fra forpakningen på trykkputen og fest trykkslangen til manometeret på 2-veiskran.
 • Løsne beskyttelseslokket (uten å fjerne det). Sjekk trykkputen med å pumpe opp trykkputen med beskyttelseslokket delvis over for å beskytte puten. Slipp ut trykket igjen etter testen (holdes steril).
 • Legen kan vurdere å sette bedøvelse rundt innstikkstedet hos våkne pasienter.
 • Fest trykkbøylen i beltet slik at trykkputens midtpunkt kommer 1-2 cm ovenfor innstikkstedet (over innstikkshullet i arterien).
 • Stram beltet slik at trykkbøylen står vannrett over hoftepartiet. (3,4)

Fjerning av introduser, legeansvar

 • Sjekk om intervensjonslegen har bemerket forhold ved innstikket på intervensjonsskjema eller i journalnotat. Kontakt intervensjonslegen ved behov.
 • Ved utført PCI bør en vente med å fjerne introducer til 3 timer etter at siste heparindose er gitt, alternativt kan angioseal legges med steril teknikk på overvåknings-/intensiv avdelingen.
 • Ved IABP/Impella, slå av maskinen og fjern suturene eller limlåsen (Statlock).
 • Fjern beskyttelseslokket på trykkputen og sjekk puten ved å pumpe opp puten. Behold delvis trykket i puten (60-80 mmHg).
 • Før introducer fjernes, skal det aspireres fra sideport for å fjerne tromberester i hylsen.
 • Dra introduseren eller kateteret forsiktig ut, mens det holdes trykk over trykkputen (60-80 mmHg).
 • Pump trykket opp til ca 10-20 mmHg over systolisk blodtrykk i 1-3 min., ev. høyere ved blødning.  Legen senker trykket til ca 10 mmHg under systolisk blodtrykk eller til MAP-trykk slik at puls kan kjennes i intervensjonsbenet før sykepleier tar over trykkreduksjon.
 • Gjennomsnittlig arterietrykk (MAPtrykket) holdes i ca. 15 minutter før reduksjon med 10-20 mmHg hver 10 min. frem til trykket i FemoStopen er på 40 mmHg. Dette trykket holdes i 2 timer etter seponering av introducer og 4 timer etter seponering av IABP (3,4). Ved betydelig økt blødningstendens (høy INR, lave trombocytter) kan tiden forlenges, konferer ansvarlig lege. Hyppig kontroll av innstikksted hvis pasienten ligger med infusjon av antitrombotisk medikasjon. Ved større kateter, som Impella, spør legen.
Montert FemoStop
Gjengitt med tillatelse fra St.Jude Medical.

Observasjon og tiltak

Observasjon

 • Kontroller og dokumenter blodtrykk og puls jevnlig. Ha intravenøs væske tilgjengelig i tilfelle blodtrykksfall.
 • Sammenlign hudfarge, temperatur og kapilærfylning på begge bena (SpO2 proben kan plasseres på intervensjonsbenet. Ved nedsatt sirkulasjon kan kurven bli dårligere).
 • Observer etter hematom og palper forsiktig på huden rundt trykkputen for å kontrollere innvendig blødning. (5,6)

Tiltak

Kompresjonstid FemoStop
Gjengitt med tillatelse fra St.Jude Medical (via OUS).

 • Økt trykket i FemoStopen ved blødning eller mistanke om innvendig blødning. Marker hematom med en penn. Kontakt lege.
 • Kontakt lege ved blodtrykksfall og økende pulsfrekvens.
 • Heng opp væske som kan dryppe langsomt inn.
 • Ved vedvarende blødning, ta en Hb.
 • Ta screening om blødningen ikke stopper.
 • Ved ischemi i intervensjonsbenet tilkall lege straks. (5)

 Pasientkomfort

 • Pasienten må ligge i ryggleie. Ved smerter i ryggen, under trykkputen eller intervensjonsbenet forordner pasientansvarlig lege analgetika.
 • Hodeenden kan eleveres til maks 30 grader.
 • Unngå at pasienten bruker bukpressen pga. blødningsfaren.
 • Pasienten skal ikke løfte eller bøye intervensjonsbenet.
 • Pasienten kan drikke og ev. spise om han ikke er kvalm.
 • Bruk urinflaske til menn og spissbekken til kvinner. Hvis det ikke er prekært, unngå bekken.(5)

Fjerning av FemoStop

Når FemoStopen fjernes settes det en kompresjonsrull som festes med elastisk tape over innstikkstedet. Tapen legges fra rygg/hoftekam på samme side som intervensjonsbenet, over innstikkstedet på innsiden og rundt låret, krysser innstikkstedet og opp til motsatt hoftekam/rygg.

Fjerning - femostop
Gjengitt med tillatelse fra OUS.

Tiltak ved blødning etter seponering av FemoStop

 • Manuell komprimering. Trykk en steril kompress over innstikkstedet i 5 min.
 • Legg en sandsekk (2-4 kg) over innstikksstedet og observer hyppigere. Kontakt lege. Ny FemoStop kan legges på om blødningen ikke stopper.

Mobilisering etter seponering av FemoStop

 • Pasienten kan mobiliseres ut av sengen 1-2 timer etter seponering av FemoStop ved ukomplisert forløp avhengig av blødningsrisiko. Mobiliser til sengekanten først. Observer innstikkstedet og området rundt. (7,8,9,10)

Definisjoner

 • Statlock ‐ Det er et spesiallagd fikseringsplaster til kateter (IABP)
 • Impella ‐ Mekanisk pumpe som suger blod fra venstre ventrikkel og ut i aorta. Øker Cardiac output og bedrer koronargjennomstrømningen.
 • IABP ‐ Intra‐Aortic Balloon Pump ‐ Mekanisk pumpe som ligger i aorta descendens. Senker motstand i aorta som hjertet må pumpe mot. Bedrer koronargjennomstrømning.
 • PCI ‐ Perkutan Koronar Intervensjon ‐ Utblokking av koronarkar
 • MAP ‐ Gjennomsnittlig arterie-trykk

Referanser

 1. Biancari, F., Dándrea, V., Di Marco, C., Savino, G., Tiozzo, V. & Catania, A. (2010). Meta-analysis of randomized trials on the efficacy of vascular closure devices after diagnostic angiography and angioplasty. American Heart Journal, Vol. 159. No. 4. s. 518-531.
 2. Das, R., Ahmed, K., Athanasiou, T., Morgan, R. A. & Belli, A-M. (2010) Arterial Closure Devices Versus Manual Compression for Femoral Haemostasis in Interventional Radiological Procedures: A Systematic Review and Meta-Analysis. linical Intervent Radiol, 34, s. 723-738.
 3. FemoStop, St.Jude Medical. (19. juni 2008) Mechanical External Compression with FemoStop® plus (Lest 25. juni 2014)
 4. Mikael Næss et al, 1999. «FemoStop – En veiledningsguide for sykepleiere», eksamensprosjekt ved videreutdanning for intensivsykepleiere kull-98 
 5. Almås, H, Stubberud, D-G, Grønseth, R (Kliniske sykepleie, Bind 1 " Sykepleie ved sikt i sirkulasjon, Gyldendal Akademisek , utg. 4  
 6. Platou, E.S, Sirnes P.A, Gjesdal, O, Lønnebakken,M-t, Steen, T. (2014). Kardiologiske metoder, Hjerteforum. Suppl 3 , 27.årgang
 7. Semaan Kobrossi, Hani Tamim, Habib A. Dakik. (2014). Vascular complications of early (3 h) vs standard (6 h) ambulation post-cardiac catheterization or percutaneous coronary intervention from the femoral artery.  International Journal of Cardiology, 176. s. 1067-1069.
 8. Hsu, C C-T., Kwan, G NC., Rophael, J A., Anthony, C., van Driel, M L. (2012) Vascular closure devices for femoral arterial puncture site haemostasis (Protocol). The Cochrane Library, Issue 1.
 9. Pollard, S D; Munks, K; Wales, C; Crossman, D C; Cumberland, D C; Oakley, G D G; Gunn, J. Position and Mobilisation Post-Angiography Study (PAMPAS): a comparison of 4.5 hours and 2.5 hours bed rest. Heart 2003;89:447–44).
 10. Scott Gall, MD, Aamir Tarique, MD, Arun Natarajan, MD, Azfar Zaman, MD. (2006). Cardiology Department, Freeman Hospital, Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom and Leicester Royal Infirmary, UK. Rapid Ambulation after Coronary Angiography via Femoral Artery Access: A Prospective Study of 1,000 Patients. Journal of Intensiv Cardiology. Vol 18, Issue 3,  s. 106-108.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Siw P. Trudvang, led.spes.spl i fag, Hjertemedisinsk Intensiv og Overvåkning (HIO), Ullevål, OUS - Magne Brekke, avdelingsoverlege, HLK Kardiologi leger, Ullevål - Kristian Wachtell, avdelingsoverlege, HLK Kardiologi leger, Ullevål - Eigil Fossum, overlege, HLK Kardiologi leger, Ullevål - Geir Ø. Andersen, overlege, Med. Hjerteleger, HIO, Ullevål.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/Hemostase-intraarteriell-prosedyre-observasjon-og-tiltak-ved-mekanisk-kompresjon-Femostop)