Totalprotese i kneet - mobilisering og fysioterapi etter innsetting

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Fysioterapeuter, sykepleiere og leger

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter som er operert med førstegangs total kneprotese

Hensikt og omfang

Hensikt

Sikre at pasienter som er operert med førstegangs total kneprotese får adekvat og kunnskapsbasert oppfølgning/behandling og informasjon mens de er innlagt på sykehuset.

Omfang

 • Denne prosedyren gjelder alle fysioterapeuter organisert i fysioterapiseksjonen på Akershus universitetssykehus
 • Gjelder voksne pasienter innlagt Akershus universitetssykehus 

Ansvar

 • Aktuelle ledere på avdelings- og seksjonsnivå har ansvar for at prosedyren implementeres og følges.
 • Behandlende fysioterapeut har ansvar for at fysioterapitiltak er i samsvar med denne prosedyren.
 • Der det ikke er inngått andre avtaler, har behandlende lege ansvar for at pasienten blir henvist til fysioterapi internt.

Målsetting

 • At pasienter som er operert med førstegangs total kneprotese informeres om videre forløp og betydningen av egeninnsats for å oppnå best mulig resultat.
 • At pasienter blir selvstendig i utførelse av egenøvelser.
 • At pasienter blir selvhjulpne i all forflytning med aktuelt ganghjelpemiddel og ADL.

Fremgangsmåte

Preoperativt

Undervisning

 • Foregår i gruppe med lege, sykepleier og fysioterapeut. Her gis informasjon om inngrepet og forventet forløp. Pasienten får tilsendt informasjonshefte (PDF) i forkant av undervisningen (1-3).

Postoperativt

Avklaringer før behandling/mobilisering/videre forløp

 • Les alltid operasjonsbeskrivelse før behandling.
 • Full belastning og full bevegelighet tillates fra operasjonsdagen.
 • Smerte og hevelse styrer intensitet, øvelsesutvalg og progresjon under opptreningen.
 • Progresjon av aktivitet bør skje gradvis uten store variasjoner hva gjelder intensitet og varighet (4).

Fysioterapitiltak

 • Fysioterapi bør igangsettes i løpet av første 24 timer postoperativt og én behandling daglig anbefales som hovedregel. Det er ikke forbundet negative konsekvenser med tidlig mobilisering (5-17).
 • Informasjon om aktuelt inngrep og videre forløp.
 • Høyt leie av operert ben med kne i full ekstensjon for å forebygge hevelse (18).
 • Tiltak for å gjenvinne og opprettholde evne til full kneekstensjon (19).
 • Øvelser
  • Bør bestå av aktive, aktivt ledet og passive øvelser for å forbedre/øke bevegelighet, muskelkontakt, styrke og balanse. Bør igangsettes umiddelbart (18-28).
 • Forflytnings- og ADL-trening
  • Tidlig selvstendiggjøring i daglige aktiviteter som påkledning, og trening i forflytning med krykker bør tilstrebes gjennom funksjonelle øvelser (5, 9, 20, 24).
 • Øvrige fysioterapitiltak
  • CPM
   • Det er sterke bevis for at bruk av CPM ikke har en plass i postoperativ rehabilitering etter førstegangs totalprotesekirurgi. Bruk av CPM medfører økte kostnader og kan føre til lengre innleggelse  (5, 20, 29-34).
  • NMES
   • NMES kan være effektivt for å bedre aktivering av quadriceps, som igjen vil kunne forhindre tap av muskelstyrke og gi bedret funksjon. TENS kan være effektivt som supplement i smertebehandling (3, 24, 34-40).
  • Kuldeterapi
   • Kuldeterapi kan være effektivt for å påvirke blodtap, bevegelsesutslag, smerter og quadricepskontakt (5, 24, 28, 41-44).
  • Kompresjonsbehandling
   • Det foreligger lite evidens for bruk av kompresjonsbehandling postoperativt. Kompresjonsbandasje kan eventuelt benyttes første postoperative døgn. Ved forlenget bruk bør den legges på ny senest etter 24 timer. Den bør legges fra foten og opp til over kneet (45-49).

Kriterier for utskrivelse

 • Selvhjulpen ved toalettbesøk, personlig hygiene og i forflytning
 • Oppegående med ganghjelpemiddel
 • Tilfredsstillende smertelindret
 • Tørt operasjonsår
 • Tilfredsstillende bevegelighet og muskelfunksjon i operert kne (tilnærmet full ekstensjon, tilstrekkelig fleksjon og muskelfunksjon slik at ADL-aktiviteter kan gjennomføres selvstendig) (50, 51).

Ved utskrivelse

(avhengig av hvor pasienten reiser, skal han/hun ha med seg):

 • Rehabiliteringssenter: epikrise
 • Hjem: epikrise (epikrise til kommune sendes elektronisk)

Kontroller

 • 8 uker postoperativt hos fysioterapeut ved Ahus
 • I tilfeller hvor det foreligger hyperekstensjon eller passiv ekstensjondeficit >5 grader ved utskrivelse anbefales tettere oppfølging (52).

Definisjoner

Preoperativ undervisning: Refererer til en pedagogisk intervensjon levert før operasjonen som tar sikte på å bedre folks kunnskap, atferd og helse. Innholdet i preoperativ undervisning varierer avhengig av kontekst, men omhandler ofte informasjon om kirurgiske prosedyrer, postoperativ pleie, potensielle stressende faktorer, potensielle kirurgiske og ikke-kirurgiske komplikasjoner, postoperativ smertebehandling og restriksjoner. Informasjon gis av involverte faggrupper, som for eksempel fysioterapeuter, sykepleiere og leger. Informasjonen kan gis en til en, i grupper, muntlig eller skriftlig (2).

ADL: Begrepet Activities of daily living (ADL) omfatter de aktiviteter som er en del av dagliglivet vårt, som å stå opp av sengen om morgenen, gå på toalettet, ivareta personlig hygiene, kle på seg og spise.

CPM: Kontinuerlig passiv bevegelse (CPM) som utføres ved hjelp av en maskin som passivt og gjentatte ganger beveger leddet gjennom en bestemt del av bevegelsesbanen (29).

NMES: Nevromuskulær elektrisk stimulering (NMES) innebærer bruk av en rekke intermitterende stimuli på overfladiske muskler, med hovedmål å utløse synlige muskelsammentrekninger (53).

Kuldeterapi: Kuldeterapi omfatter bruk av svært lave temperaturer på huden rundt en skade eller et kirurgisk område. Dette kan gjøres ved hjelp av poser med is eller spesialiserte enheter som avkjøler området (41).

Kompresjonbehandling (postoperativt): Hensikten med kompresjonsbandasje er å opprettholde et adekvat trykk for å kontrollere blødning i leddet og samtidig unngå komplikasjoner med venøs obstruksjon.

Referanser

 1. Husted H. Fast-track hip and knee arthroplasty: clinical and organizational aspects. Acta Orthopaedica. 2012;83:1-39 p.
 2. McDonald S, Page MJ, Beringer K, Wasiak J, Sprowson A. Preoperative education for hip or knee replacement. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014(5).
 3. Ibrahim MS, Khan MA, Nizam I, Haddad FS. Peri-operative interventions producing better functional outcomes and enhanced recovery following total hip and knee arthroplasty: an evidence-based review. BMC Medicine. 2013;11:37.
 4. Hayashi K, Kako M, Suzuki K, Takagi Y, Terai C, Yasuda S, et al. Impact of variation in physical activity after total joint replacement. Journal of pain research. 2018;11:2399-406.
 5. Surgeons AAAoO. SURGICAL MANAGEMENT OF OSTEOARTHRITIS OF THE KNEE 2015.
 6. Chen AF, Stewart MK, Heyl AE, Klatt BA. Effect of Immediate Postoperative Physical Therapy on Length of Stay for Total Joint Arthroplasty Patients. Journal of Arthroplasty. 2012;27(6):851-6.
 7. Guerra ML, Singh PJ, Taylor NF. Early mobilization of patients who have had a hip or knee joint replacement reduces length of stay in hospital: a systematic review. Clinical Rehabilitation. 2015;29(9):844-54.
 8. Pua YH, Ong PH. Association of early ambulation with length of stay and costs in total knee arthroplasty: retrospective cohort study. American journal of physical medicine & rehabilitation / Association of Academic Physiatrists. 2014;93(11):962-70.
 9. Henderson KG, Wallis JA, Snowdon DA. Active physiotherapy interventions following total knee arthroplasty in the hospital and inpatient rehabilitation settings: A systematic review and meta-analysis. Physiotherapy (United Kingdom). 2018;104(1):25-35.
 10. Haas R, Sarkies M, Bowles KA, O'Brien L, Haines T. Early commencement of physical therapy in the acute phase following elective lower limb arthroplasty produces favorable outcomes: a systematic review and meta-analysis examining allied health service models. Osteoarthritis and Cartilage. 2016;24(10):1667-81.
 11. Lisi C, Caspani P, Bruggi M, Carlisi E, Scole D, Benazzo F, et al. Early rehabilitation after elective total knee arthroplasty. Acta Biomedica. 2017;88(Supplement 4):56-61.
 12. Masaracchio M, Hanney WJ, Liu X, Kolber M, Kirker K. Timing of rehabilitation on length of stay and cost in patients with hip or knee joint arthroplasty: a systematic review with meta-analysis. PLoS ONE 2017 Jun;12(6):e0178295. 2017.
 13. Harikesavan K, Chakravarty RD, Maiya AG. Influence of early mobilization program on pain, self-reported and performance based functional measures following total knee replacement. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma. 2018.
 14. Bohl DD, Li J, Calkins TE, Darrith B, Edmiston TA, Nam D, et al. Physical Therapy on Postoperative Day Zero Following Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Controlled Trial of 394 Patients. The Journal of Arthroplasty. 2019;34(7):S173-S7.e1.
 15. Kolber MJ, Hanney WJ, Lamb BM, Trukman B. Does Physical Therapy Visit Frequency Influence Acute Care Length of Stay Following Knee Arthroplasty? Topics in Geriatric Rehabilitation. 2013;29(1):25-9 5p.
 16. Zietek P, Zietek J, Szczypior K, Safranow K. Effect of adding one 15-minute-walk on the day of surgery to fast-track rehabilitation after total knee arthroplasty: a randomized, single-blind study. Eur J Phys Rehabil Med. 2015;51(3):245-52.
 17. Lilly R, Siljander M, Koueiter DM, Verner J. Day of Surgery Affects Length of Hospitalization for Patients Undergoing Total Joint Arthroplasty Discharged to Extended Care Facilities. Orthopedics. 2018;41(2):82-6.
 18. Holm B, Kristensen MT, Bencke J, Husted H, Kehlet H, Bandholm T. Loss of knee-extension strength is related to knee swelling after total knee arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2010;91(11):1770-6.
 19. Naylor JM, Ko V, Rougellis S, Green N, Mittal R, Heard R, et al. Is discharge knee range of motion a useful and relevant clinical indicator after total knee replacement? Part 2. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2012;18(3):652-8.
 20. Gregory M Martin M, Thomas S Thornhill, MD, Jeffrey N Katz, MD, MSc. . UpToDate - Total knee arthroplasty 2015.
 21. Petterson SC, Mizner RL, Stevens JE, Raisis L, Bodenstab A, Newcomb W, et al. Improved function from progressive strengthening interventions after total knee arthroplasty: A randomized clinical trial with an imbedded prospective cohort. Arthritis Care & Research. 2009;61(2):174-83.
 22. Mizner RL, Petterson SC, Stevens JE, Vandenborne K, Snyder-Mackler L. Early quadriceps strength loss after total knee arthroplasty. The contributions of muscle atrophy and failure of voluntary muscle activation. Journal of Bone & Joint Surgery, American Volume. 2005;87-A(5):1047-53 7p.
 23. Abbas C, Daher J. Pilot study: Post-operative rehabilitation pathway changes and implementation of functional closed kinetic chain exercise in total hip and total knee replacement patient. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2017;21(4):823-9.
 24. Curry AL, Goehring MT, Bell J, Jette DU. Effect of physical therapy interventions in the acute care setting on function, activity, and participation after total knee arthroplasty: a systematic review. Journal of Acute Care Physical Therapy 2018 Mar;9(3):93-106. 2018.
 25. Bade M, Struessel T, Paxton R, Winters J, Baym C, Stevens-Lapsley J. Performance on a Clinical Quadriceps Activation Battery Is Related to a Laboratory Measure of Activation and Recovery After Total Knee Arthroplasty. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation. 2018;99(1):99-106.
 26. Ardestani MM, Malloy P, Nam D, Rosenberg AG, Wimmer MA. TKA patients with unsatisfying knee function show changes in neuromotor synergy pattern but not joint biomechanics. Journal of Electromyography & Kinesiology. 2017;37:90-100.
 27. McGinn TL, Etcheson JI, Gwam CU, George NE, Mohamed NS, Mistry JB, et al. Short-term outcomes for total knee arthroplasty patients with active extension lag. Annals of Translational Medicine. 2018;6(11):204.
 28. Ewell M, Griffin C, Hull J. The Use of Focal Knee Joint Cryotherapy to Improve Functional Outcomes After Total Knee Arthroplasiy: Review Article2014.
 29. Harvey LA, Brosseau L, Herbert RD. Continuous passive motion following total knee arthroplasty in people with arthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014(2):N.PAG-N.PAG 1p.
 30. DK S. Nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer, Knæartrose, 2012. 2012.
 31. Baloch N, Zubairi AJ, Rashid RH, Hashmi PM, Lakdawala RH. Effect of continuous passive motion on knee flexion range of motion after total knee arthroplasty. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 2015;65(11 Suppl 3):S32-4.
 32. Herbold JA, Bonistall K, Blackburn M, Agolli J, Gaston S, Gross C, et al. A randomized controlled trial of the effectiveness of continuous passive motion following total knee replacement. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 Jul;95(7):1240-1245. 2014.
 33. Joshi RN, White PB, Murray-Weir M, Alexiades MM, Sculco TP, Ranawat AS. Prospective randomized trial of the efficacy of continuous passive motion post total knee arthroplasty: experience of the hospital for special surgery. The Journal of Arthroplasty 2015 Dec;30(12):2364-2369. 2015.
 34. Joice MG, Bhowmick S, Amanatullah DF. Perioperative Physiotherapy in Total Knee Arthroplasty. Orthopedics. 2017;40(5):e765-e73.
 35. Stevens-Lapsley JE, Balter JE, Wolfe P, Eckhoff DG, Kohrt WM. Early neuromuscular electrical stimulation to improve quadriceps muscle strength after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. Phys Ther. 2012;92(2):210-26.
 36. Avramidis K, Karachalios T, Popotonasios K, Sacorafas D, Papathanasiades AA, Malizos KN. Does electric stimulation of the vastus medialis muscle influence rehabilitation after total knee replacement? Orthopedics. 2011;34(3):175.
 37. Bistolfi A, Zanovello J, Ferracini R, Allisiardi F, Lioce E, Magistroni E, et al. Evaluation of the Effectiveness of Neuromuscular Electrical Stimulation After Total Knee Arthroplasty: A Meta-Analysis. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2018;97(2):123-30.
 38. Kadi MR, Hepguler S, Atamaz FC, Dede E, Aydogdu S, Aktuglu K, et al. Is interferential current effective in the management of pain, range of motion, and edema following total knee arthroplasty surgery? A randomized double-blind controlled trial. Clin Rehabil. 2019:269215519829856.
 39. Yue C, Zhang X, Zhu Y, Jia Y, Wang H, Liu Y. Systematic Review of Three Electrical Stimulation Techniques for Rehabilitation After Total Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2018;33(7):2330-7.
 40. Li J, Song Y. Transcutaneous electrical nerve stimulation for postoperative pain control after total knee arthroplasty: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2017;96(37):e8036.
 41. Adie S, Kwan A, Naylor Justine M, Harris Ian A, Mittal R. Cryotherapy following total knee replacement. Cochrane Database of Systematic Reviews [Internet]. 2012; (9).
 42. Thijs E, Schotanus MGM, Bemelmans YFL, Kort NP. Reduced opiate use after total knee arthroplasty using computer-assisted cryotherapy. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019;27(4):1204-12.
 43. Thacoor A, Sandiford NA. Cryotherapy following total knee arthroplasty: What is the evidence? J Orthop Surg (Hong Kong). 2019;27(1):2309499019832752.
 44. Markert SE. The use of cryotherapy after a total knee replacement: a literature review. Orthopaedic Nursing. 2011;30(1):29-36 8p.
 45. Charalambides C, Beer M, Melhuish J, Williams RJ, Cobb AG. Bandaging technique after knee replacement. Acta Orthopaedica. 2005;76(1):89-94.
 46. Munk S, Jensen NJ, Andersen I, Kehlet H, Hansen TB. Effect of compression therapy on knee swelling and pain after total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013;21(2):388-92.
 47. Cheung A, Lykostratis H, Holloway I. Compression bandaging improves mobility following total knee replacement in an enhanced recovery setting. Journal of Perioperative Practice. 2014;24(4):84-6 3p.
 48. Brock TM, Sprowson AP, Muller S, Reed MR. STICKS study - Short-sTretch Inelastic Compression bandage in Knee Swelling following total knee arthroplasty - a feasibility study. Trials. 2017;18:1-7.
 49. Matthews CN, Chen AF, Daryoush T, Rothman RH, Maltenfort MG, Hozack WJ. Does an Elastic Compression Bandage Provide Any Benefit After Primary TKA? Clin Orthop Relat Res. 2019;477(1):134-44.
 50. Husted H, Gromov K, Malchau H, Freiberg A, Gebuhr P, Troelsen A. Traditions and myths in hip and knee arthroplasty. Acta Orthopaedica. 2014;85(6):548-55 8p.
 51. Naylor JM, Ko V, Rougellis S, Green N, Hackett D, Magrath A, et al. Is discharge knee range of motion a useful and relevant clinical indicator after total knee replacement? Part 1. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2012;18(3):644-51.
 52. Kim SH, Ro D-H, Cho Y, Lee Y-M, Lee S, Lee M-C. What is the Ideal Degree of Extension After Primary Total Knee Arthroplasty? Journal of Arthroplasty. 2017;32(9):2717-24.
 53. Maffiuletti NA. Physiological and methodological considerations for the use of neuromuscular electrical stimulation. European Journal of Applied Physiology. 2010;110(2):223-34.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Godkjent av:Pål Wiik, Fagdirektør.

Forfatter(e):
Ole Eskil Edvardsen, fysioterapeut - Rikard Moen, fysioterapeut - Helene Lien, spesialbibliotekar.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/Totalprotese-i-kneet-mobilisering-og-fysioterapi-etter-innsetting)