Akutte arterielle okklusjoner

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/akutte-arterielle-okklusjoner)