Baklofen intratekalt - utprøving og innleggelse

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/baklofen-intratekalt-utproving-og-innleggelse)