Cellegiftbehandling – infeksjonsforebyggende råd til lavrisikopasienter

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Alt helsepersonell som ivaretar behandling og pleie av lavrisiko pasienter som mottar cellegift

Pasienter prosedyren gjelder for:
Lavrisiko pasienter som mottar cellegift

Hensikt og omfang

Hensikten er å bidra til at pasientene får kunnskapsbasert informasjon fra de ulike yrkesgruppene de er i kontakt med.

Prosedyren gjelder for alt helsepersonell som ivaretar behandling og pleie av lavrisiko pasienter som mottar cellegift.

Ansvar

Leder har ansvar for opplæring av helsepersonell slik at de kan gi råd. 

Utøvende helsepersonell har ansvar for å tilegne seg kunnskap og gi informasjon til pasienter og pårørende.

Anbefaling

Pasientinformasjon

Håndhygiene

 • Håndvask med såpe og rennende lunket vann anbefales: 
  • ved synlig tilsølte hender (1, 2, 3, 4
  • før, under og etter matlaging (5
  • før måltid (5
  • etter toalettbesøk (5
  • etter bleieskift eller å ha hjulpet barn med toalettbesøk (5
  • etter å ha pusset nesen, hostet eller nyst (5) 
  • etter kontakt med kjæledyr (5
  • etter kontakt med søppel (5
  • før og etter kontakt med sår eller kutt (5)
 • Tørk hendene godt etter håndvask. Engangspapirhåndkle er å anbefale (1).
 • Bruk håndkrem for å forebygge tørre og såre hender (1).
 • Ved bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon anbefales Etanol 70-90%. Følg produsentens anbefalinger for volum og tørketid (1, 2, 3, 4).

Munnhygiene

 • Godt munnstell kan redusere risikoen for såre munnslimhinner og fare for infeksjon (3, 4). 
  Det anbefales:
  • myk tannbørste. Bytt tannbørste minst hver tredje måned (5, 6, 7).
  • tannkrem med mildt såpestoff (6
  • sugetabletter med xylitol og fluor (6)
  • sukkerfri tyggegummi (6)
  • leppepomade (6)
  • munnskyll med lunkent saltvann (NaCl 9mg/ml) kan benyttes (4, 5, 6).
  • forsiktig bruk av tanntråd og tannpirkere pga. fare for blødninger, sjekke munnen daglig for sår (5).
  • Drikk ofte for å holde munnen fuktig, men vær forsiktig med sukkerholdige drikker (6).

Sosialt liv

 • Unngå mennesker med infeksjonssykdommer (3, 4, 5, 7).
 • Det er ikke funnet evidensbasert kunnskap som anbefaler bruk av munnbind utenfor helseinstitusjoner.

Mathygiene og matrestriksjoner

 • Skyll frukt, bær og grønnsaker grundig med rennende vann (1, 2, 4, 5, 8, 9).
  • Rå spirer bør ikke spises (8).
  • Importerte rå minimais, asparges og sukkererter bør gis et oppkok (8). 
  • Alle bær bør helst varmebehandles, dette er spesielt viktig for ferske og frosne bær som er importerte (8).
 • Det anbefales ikke å spise:
  • myke modningsoster (camembert, brie, blåmuggost etc.) (5, 8)
  • rått kjøtt (inkludert spekemat) (8
  • rakfisk (8)
  • røkelaks og gravlaks anbefales kun delvis, avhengig av graden av immunsuppresjon (8)
 • Det anbefales ikke å drikke eller lage mat av upasteurisert melk og fruktjuice (5, 8).
 • Sushi anses ikke som et risikoprodukt såfremt fisken har vært gjennom et frysetrinn og for øvrig har vært lagret tilstrekkelig kaldt, lavere enn 4 grader gjennom hele produksjonen (8, 10, 11).
 • Holdbarhetstiden på varmebehandlet kjøttpålegg regnes som halvparten av holdbarhetstiden for friske forbrukere (8).
 • Importerte egg og mat laget av importerte egg bør varmebehandles eller være pasteurisert. Dette gjelder ikke norske egg på grunn av lav risiko for salmonella (8).
 • Tørket krydder og importerte friske krydderurter bør varmebehandles før bruk (8).

Hagearbeid

 • Bruk hansker når du arbeider med jord og planter (5, 7).

Definisjoner

Cellegift = Cytostatika – klassifisert i ATC-gruppene L01A-L01XA og L01XX, betraktes som potensielt farlige for helsepersonell (12).

Lavrisikopasienter – pasienter hvor en forventer at varigheten av alvorlig nøytropeni til å være mindre enn syv dager, og som ikke har komorbiditet eller betydelig nyre- eller leversvikt (13).

Nøytropeni defineres <1x109/l nøytrofile granulocytter/l blod. Infeksjonsrisikoen øker omvendt proposjonalt med konsentrasjonen av granulocytter under denne verdi og er overhengende ved verdier <0,1x109/l. Risikoen er vesentlig større når granulocytt-tallene er fallende enn når de er stigende, og den øker med varigheten av nøytropenien (spesielt ved nøytropeni i mer enn 7 dager) (12).

Referanser

 1. Folkehelseinstituttet. Smittevern 23. Håndhygiene. Nasjonal veileder. Juli 2017.
 2. UpToDate. Patient education: Neutropenia and fever in people being treated for cancer (The Basics) Hentet 29.11.2018.
 3. Nirenberg A, Parry Bush A, Davis A, Friese CR, Wicklin Gillespie T, Rice RD. Neutropenia: state of the knowledge part II. Oncology Nursing Forum 2006;33(6):1202-8. 
 4. Zitella LJ, Friese CR, Hauser J, Gobel BH, Woolery M, O'Leary C, et al. Putting evidence into practice: prevention of infection. Clinical Journal of Oncology Nursing 2006;10(6):739-50. 
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 3 steps toward preventing infections during cancer treatment. 2014. Hentet 15. septemer 2014.
 6. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Oslo: Helsedirektoratet; 2013. Oppdatert 2015.
 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Neutropenia and risk for infection. [udatert]. Hentet 15. september 2014.
 8. Folkehelseinstituttet. Forebygging av matbåren smitte i helseinstitusjoner og ved graviditet. November 2016. Oppdatert Juni 2018. 
 9. Matportalen.no. Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker. 2013. Oppdatert 2018.
 10. Nasjonalt folkehelseinstitutt v/Hege Lange. VS: «Fakta om risiko for matinfeksjoner»- risikogrupper. E-post til Ahus v/Lise Nygaard 5. desember 2014 [sitert 10. april 2015].  
 11. Helsedirektoratet v/Guro Smedshaug. 14/10959-1 - Henvendelse om Kosthåndboken - Kostråd til risikogrupper - Ernæring og kosthold. E-post til Ahus v/Ingun Benno Petterson 20. februar 2015 [sitert 10. april 2015]. 
 12. Dahl O., Lehne G., Christoffersen T., redaktører. Medikamentell kreftbehandling: Cytostatikaboken. 8. utg. Oslo: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Avdeling for farmakologi. 2016.
 13. Bow E. Risk assessment of adults with chemotherapy-induced neutropenia. UpToDate 2013.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Godkjent av:Anita Berg Petersen, avdelingsleder.

Forfatter(e):
Gunnar Anton Fosstveit, Irene Karstensen, Brit Tove Kristoffersen, Lise Nygaard, Åse Marit Hammersbøen, Silje Kjelling og Ellen Irene Westby Moen.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/cellegiftbehandling-infeksjonsforebyggende-rad-til-lavrisikopasienter)