Cellegiftbehandling – infeksjonsforebyggende råd til lavrisikopasienter

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Arbeid med oppdatering av prosedyren vil starte i februar i regi av Akershus Universitetssykehus.

Hensikt og omfang

Hensikten er å bidra til at pasientene får kunnskapsbasert informasjon fra de ulike yrkesgruppene de er i kontakt med.

Prosedyren gjelder for alt helsepersonell som ivaretar behandling og pleie av lavrisiko pasienter som mottar cellegift.

Ansvar

Leder har ansvar for opplæring av helsepersonell slik at de kan gi råd. 

Utøvende helsepersonell har ansvar for å tilegne seg kunnskap og gi informasjon til pasienter og pårørende.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Informere pasienten om infeksjonsforebyggende tiltak ved oppstart av cellegiftbehandling som potensielt kan føre til nøytropeni.

Generelle anbefalinger

God håndhygiene
 • Benytt alkoholbasert hånddesinfeksjon framfor håndvask for å forebygge såre og tørre hender ( 1-3 )
 • Ved synlig tilsølte hender anbefales håndvask med såpe og vann. Hendene tørkes godt ( 1-3 )
 • Håndvask anbefales:
  • Før, under og etter matlaging ( 6 )
  • Før måltid ( 6 )
  • Etter toalett besøk ( 6 )
  • Etter bleieskift eller å ha hjulpet barn med toalettbesøk ( 6 )
  • Etter å ha pusset nesen, hostet eller nyst ( 6 )
  • Etter kontakt med kjeledyr ( 6 )
  • Etter kontakt med søppel ( 6 )
  • Før og etter kontakt med sår eller kutt eller behandling av sentrale kateter ( 6 )
 • Bruk håndkrem for å forebygge tørre og såre hender (1 )
God munnhygiene
 • Godt munnstell kan redusere risikoen for såre munnslimhinner og fare for infeksjon ( 2, 3 ). Det anbefales; 
  • Myk tannbørste ( 4, 5 )
  • Tannkrem med mildt såpestoff ( 4 )
  • Sugetabletter med xylitol og fluor ( 4 )
  • Sukkerfri tyggegummi ( 4 )
  • Leppepomade ( 4 )
  • Munnskyll med lunkent saltvann (NaCl) kan benyttes ( 3,4,6 )
 • Forsiktig bruk av tanntråd og tannpirkere pga. fare for blødninger, sjekke munnen daglig for sår ( 6 )
 • Drikk ofte for å holde munnen fuktig, men vær forsiktig med sukkerholdige drikker ( 4 )
Sosialt liv
 • Unngå mennesker med infeksjonssykdommer ( 2, 3, 5, 6 )
Mathygiene og matrestriksjoner
 • Skyll frukt, bær og grønnsaker grundig med rent vann ( 1, 3, 6-8 )
 • Det anbefales ikke å spise rått kjøtt, rakfisk eller myke modningsoster (camembert, brie, blåmuggost etc) ( 6,7 ). Rå fiskeproduketer (inkludert sushi og gravet fisk), anses ikke som et risikoprodukt såfremt fisken har vært gjennom et frystrinn (prasitter) og for øvrig har vært lagret tilstrekkelig kaldt gjennom hele produksjonen ( 9,10 )
 • Egg fra godkjent, norsk eggpakkeri kan spises ( 7 )
Hagearbeid
 • Bruk hansker når du arbeider med jord og planter ( 5, 6 )
Annet
 • Det er ikke nødvendig å bruke munnbind.

Definisjoner

Cellegift = Cytostatika – klassifisert i ATC-gruppene L01A-L01XA og L01XX, betraktes som potensielt farlige for helsepersonell ( 11 )

Lavrisikopasienter – pasienter hvor en forventer at varigheten av alvorlig nøytropeni til å være mindre enn syv dager, og som ikke har komorbiditet eller betydelig nyre- eller leversvikt ( 12 )

Nøytropeni defineres <1x109/l nøytrofile granulocytter/l blod. Infeksjonsrisikoen øker omvendt proposjonalt med konsentrasjonen av granulocytter under denne verdi.,og er overhengende ved verdier <0,1x109/l. Risikoen er vesentlig større når granulocytt-tallene er fallende enn når de er stigende, og den øker med varigheten av nøytropenien ( 11 ). 

Referanser

 1. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Nasjonal veileder for håndhygiene: om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2004. Hentet fra http://www.fhi.no/dav/A670B7F77D.pdf
 2. Nirenberg A, Parry Bush A, Davis A, Friese CR, Wicklin Gillespie T, Rice RD. Neutropenia: state of the knowledge part II. Oncology Nursing Forum 2006;33(6):1202-8.
 3. Zitella LJ, Friese CR, Hauser J, Gobel BH, Woolery M, O'Leary C, et al. Putting evidence into practice: prevention of infection. Clinical Journal of Oncology Nursing 2006;10(6):739-50.
 4. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Oslo:Helsedirektoratet; 2013. Hentet fra http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-for-palliasjon-i-kreftomsorgen.pdf
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Neutropenia and risk for infection. [udatert]. Hentet 15. september 2014 fra http://www.cdc.gov/cancer/preventinfections/pdf/neutropenia.pdf
 6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 3 steps toward preventing infections during cancer treatment. 2014. Hentet 15. septemer 2014 fra http://www.preventcancerinfections.org/
 7. Nasjonalt folkehelseinstitutt. Fakta om risiko for matinfeksjoner. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt; 2014. Hentet 5. desember 2014 fra http://www.fhi.no/artikler/?id=103192
 8. Matportalen.no. Skyll eller kok frukt, bær og grønnsaker. 2014. Hentet 15. september 2014 fra http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/gronnsaker_frukt_og_bar/skyll_frukt_baer_og_gronnsaker
 9. Nasjonalt folkehelseinstitutt v/Hege Lange. VS: "Fakta om risiko for matinfeksjoner"- risikogrupper. E-post til Ahus v/Lise Nygaard 5. desember 2014 [sitert 10. april 2015].  
 10. Helsedirektoratet v/Guro Smedshaug. 14/10959-1 - Henvendelse om Kosthåndboken - Kostråd til risikogrupper - Ernæring og kosthold. E-post til Ahus v/Ingun Benno Petterson 20. februar 2015 [sitert 10. april 2015]. 
 11. Dahl O, Lehne G, Baksaas I, Kvaløy S, Christoffersen T, red. Medikamentell kreftbehandling, Cytostatikaboken. 7. utg. [Oslo]: Farmakologisk institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo; 2009.
 12. Bow E. Risk assessment of adults with chemotherapy-induced neutropenia. UpToDate2013

Utarbeidelse

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Godkjent av:Pål Wiik, Fagdirektør.

Forfatter(e):
Gunnar Anton Fosstveit, Irene Karstensen, Brit Tove Kristoffersen, Lise Nygaard, Åse Marit Hammersbøen, Ingun Benno Petterson, Heidi Ness Johnsen, Lene Ekern Kvavik .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/cellegiftbehandling-infeksjonsforebyggende-rad-til-lavrisikopasienter)