Dagkirurgiske pasienter - oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

(/fagprosedyrer/ferdige/dagkirurgiske-pasienter-oppfolgingssamtale-med-dagkirurgiske-pasienter-via-telefon-forste-postoperative-dag)