Epilepsi og fysisk aktivitet - påvirkning av anfallstendensen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/epilepsi-og-fysisk-aktivitet-pavirkning-av-anfallstendens)