Forhåndssamtale med alvorlig syke geriatriske pasienter og deres pårørende på sykehus

(/fagprosedyrer/ferdige/forhandssamtale-med-alvorlig-syke-geriatriske-pasienter-og-deres-parorende-pa-sykehus)