Gastrostomiport eller gastrostomisonde hos barn - preoperativ sykepleie

(/fagprosedyrer/ferdige/gastrostomiport-eller-gastrostomisonde-hos-barn-preoperativ-sykepleie)