Gruppeterapi for voksne med rusavhengighet

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/gruppeterapi-for-voksne-med-rusavhengighet)