Ekstern fiksasjon - stell av ekstern fiksasjon hos voksne pasienter

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter i både spesialist- og primærhelsetjenesten som trenger hjelp til stell av ekstern fiksasjon

Hensikt og omfang

(1)

Målet ved stell av ekstern fiksasjon er så langt som mulig:

 • å forebygge postoperative komplikasjoner (infeksjon, smerter, havari)
 • å forhindre et forlenget sykehusopphold som følge av komplikasjoner
 • å forebygge sykehus re-innleggelse
 • å forebygge spredning av infeksjoner i sykehus
 • å begrense antibiotikabruk og forebygge utvikling av antibiotikaresistente mikrober
 • å fremme velvære og livskvalitet
 • bidra til en vellykket endelig operasjon

De vanligste årsakene som kan medføre behov for økt fokus på riktig utført stell av ekstern fiksasjon er:

 • sivning/væsking fra pinnene/sårene (1-3)
 • infeksjonstegn (feber, puss, sårhet/rødhet og smerter rundt pinnen) (1-4)
 • pasientens tilleggsdiagnoser (f.eks. diabetes, hudsykdommer eller nedsatt immunforsvar) (2, 3)

Fremgangsmåte

Informasjon til pasienten

Hygienetiltak

 • Stell av ekstern fiksasjon er en ren prosedyre og man skal bruke hansker (1, 2). Det er i utgangspunktet ikke behov for sterile hansker, men individuelle hensyn må tas.
 • Håndhygiene utføres før og etter pinne-stell og mellom hanskebruk (2).
 • Stellefrakk

Utstyr

 • Hansker 
 • Stellefrakk
 • Ren kladd
 • Sterile kompresser
 • Steril saks
 • Sterilt skiftesett
 • Klorhexidin 5mg/ml
 • Eventuelt NaCl 9mg/ml
 • Eventuelt franskbind
 • Eventuelt teip
 • Avfallspose

Gjennomføring

 • Operasjonsbandasjene fjernes etter to til tre dager (3, 5, 7). Tidligere ved gjennomsivning (4).
 • Videre utføres sårskift en gang i uken, eventuelt oftere ved behov eller dersom annet er bestemt av lege (3, 4, 6, 7).
 • Fjern gamle kompresser.
 • Ved tilsmussing av hud vaskes huden mellom pinnene med NaCl 9mg/ml (1, 4, 6). Unngå trykk og gnikking på den skjøre huden rundt pinnene (4).
 • Tørre skorper som ligger rundt pinnen nede ved huden skal ikke løsnes eller fjernes (1, 5, 7, 8).
 • Ved mistanke om infeksjon bør fjerning av skorpene vurderes for å sikre god drenasje. Dette må eventuelt vurderes av lege (2).
 • Pinnene rengjøres med kompresser fuktet med Klorhexidin 5 mg/ml fra huden og opp mot staget (1, 3, 5-7). Unngå direkte kontakt med hud (4).
 • Dekk med 2-3 sterile kompresser rundt hver pinne (1, 3). Kompressene festes med tape eller franskbind.

Dokumentasjon

Relevante opplysninger i behandlingen av ekstern fiksasjon skal dokumenteres i journal/ kurve for å gi forsvarlig helsehjelp til pasienten.

Referanser

 1. Timms A, Pugh H. Pin site care: guidance and key recommendations. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987). 2012;27(1):50-5; quiz 6.
 2. Ktistakis I, Guerado E, Giannoudis PV. Pin-site care: can we reduce the incidence of infections? Injury. 2015;46:S35-S9.
 3. Kazmers NH, Fragomen AT, Rozbruch SR. Prevention of pin site infection in external fixation: a review of the literature. Strategies in Trauma and Limb Reconstruction. 2016;11(2):75-85.
 4. Ceroni D, Grumetz C, Desvachez O, Pusateri S, Dunand P, Samara E. Current Concept Reviews: From prevention of pin-tract infection to treatment of osteomyelitis during paediatric external fixation. Journal of Children`s Orthopaedics. 2016.
 5. Cam R, Korkmaz FD. The effect of long-term care and follow-up on complications in patients with external fixators. International Journal of Nursing Practice. 2014;20(1):89-96.
 6. Lethaby A, Temple J, Santy-Tomlinson J. Pin site care for preventing infections associated with external bone fixators and pins. The Cochrane database of systematic reviews. 2013(12):Cd004551.
 7. Britten S, Ghoz A, Duffield B, Giannoudis PV. Ilizarov fixator pin site care: the role of crusts in the prevention of infection. Injury. 2013;44(10):1275-8.
 8. Georgiades DS. A Systematic Integrative Review of Pin Site Crusts. Orthopedic nursing. 2018;37(1):36-42.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Jonas Fevang, avdelingsoverlege og Kjell Matre, klinikkdirektør.

Forfatter(e):
Hidru Ghebremichael Hidru, sykepleier - Ellinor Petersen, sykepleier - Karl-Magnus Reime, sykepleier - Marit Olaug Instebø, fagutviklingssykepleier .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/handtering-av-ekstern-fikasjon-hos-voksne-ortopediske-pasienter-for-a-unnga-infeksjon)