Håndtering av kirurgiske sår, primært lukket

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Helsepersonell, pasienter og pårørende som skal håndtere kirurgiske snitt

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne pasienter ≥ 12 år med primært lukkede kirurgiske snitt der det kan forekomme sivning av blod og serøs væske. Prosedyren omfatter ikke: Barn < 12 år. Kirurgiske snitt med purulent sekresjon. Bandasjering og fjerning av dren. Smerter i forbindelse med håndtering av kirurgiske snitt. Håndtering av donorsted. Kirurgiske snitt dekket med gips. Snitt etter amputasjoner.

Hensikt og omfang

Forebygge postoperativ sårinfeksjon.

Definisjoner

Primært lukket snitt vil si at sårkantene er sammenføyd ved operasjonens slutt. De fleste kirurgiske snitt er primært lukket.

Håndtering av kirurgiske snitt er avhengig av om snittet er primært lukket eller ikke. I noen tilfeller lukkes ikke såret ved operasjonens slutt, men lukkes på et senere tidspunkt (1).

Anbefaling

 • Et rent kirurgisk snitt bør dekkes av steril bandasje i 48 timer. Dusjing etter 48 timer synes ikke å øke faren for sårinfeksjoner (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
 • Mindre hudsnitt kan være utildekket etter 24 timer og pasienten kan dusje uten at det øker risikoen for sårinfeksjon (5, 7, 9, 10, 11).
 • Bruk enkel standard bandasje på kirurgiske snitt uten sivning (2, 3, 11, 12, 13).
 • Rene kirurgiske snitt skal ikke renses rutinemessig. Ikke bruk antimikrobielle midler i såret for å redusere risiko for sårinfeksjon (1, 2, 3, 9).
 • Skal snittet renses for sårvæske og blodrester, anbefales sterilt saltvann 0,9 % ved rensing opp til 48 timer postoperativt. Ved rensing av kirurgisk snitt etter 48 timer kan det brukes springvann (2, 3).
 • Aseptisk eller «non-touch»-teknikk bør brukes ved skifting av bandasje. Dette innebærer at bandasjeskift ikke skal gjennomføres samtidig eller umiddelbart etter sengeredning, fordi slike aktiviteter virvler opp støvpartikler som kan være mikrobebærere (1, 2, 3, 14).
 • Ved begynnende gjennomsivning kan bandasjen forsterkes ved at en ny absorberende legges oppå. Er bandasjen helt gjennomtrukket, skiftes bandasje helt inn til snittet slik at det kan inspiseres, med tanke på komplikasjoner som hematom-, infeksjonsutvikling (14, 15, 16).
 • Hos pasienter med sår etter venehøsting på legg, kan bandasjering med spesiell teknikk redusere risikoen for postoperative sårinfeksjoner. Wrap dressing technique (WDT) er en slik bandasjeteknikk som inkluderer desinfeksjon av huden rundt såret i tillegg til trykk (17).
 • Mange pasienter foretrekker å dekke såret med bandasje utover 48 timer dersom såret er lukket med cutane suturer eller agraffer fordi disse henger seg lett opp i klær (16).

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Det er ingen store endringer i retningslinjens anbefalinger som følge av denne oppdateringen. Kunnskapsgrunnlaget er ytterligere styrket med 3 helt nylig oppdaterte retningslinjer, 2 systematiske oversiktsartikler og 4 randomiserte kontrollerte studier.

Referanser

 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2017) Guidelines for Prevention of Surgical Site Infection.
 2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2017) Clinical Guideline (CG74) Surgical Site Infections.
 3. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2017) NICE Pathways: Prevention and control of healthcare-associated infections.
 4. Toon CD, Lusuku C, Ramamoorthy R. Davidson BR, Gurusamy GR.(2015) Cochrane review: Early versus delayed dressing removal after primary closure of clean and clean contaminated surgical wounds.
 5. Gonzalez Llinares R M AMA, Salgado Larrea M V, Barandiaran Mugica M J, Basurco Celaya R, Larranaga Garaikaoetxea N,. Effectiveness of dressings in clean and cleancontaminated surgical wounds 24-48 hours after surgery. Enfermeria Clinica. 2002;2(3):117-21.
 6. Hsieh, P., et al. (2016) Postoperative Showering for Clean and Clean-contaminated Wounds: A Prospective, Randomized Controlled Trial. Annals of Surgery..263, 931-936.
 7. Peleg, D., et al. (2016) Early bandage removal post-cesarean section. American Journal of Obstetrics and Gynecology 214, S60.
 8. Zhou, H., et al. (2012) A prospective, randomized trial.  Feasibility and safety of early removal of incisional dressings following thoracic surgery. Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre 21.
 9. Heal C, Buettner P, Raasch B, Browning S, Graham D, Bidgood R, et.al.(2006) Can sutures get wet? Prospective randomiced controlled trial of wound management in general practice. BMJ. 2006 ;332(7549).
 10. Betts J.(2006) Allowing wounds to be uncovered and wet in the first 48 hours after minor skin excision did not differ from standard dry management for wound infections. Evid Based Nurs.2006;9(4).
 11. Walter CJ, Dumvill JC, Sharp CA, Page T, (2012) Systematic review and meta-analysis of wound dressings in the prevention of surgical-site infections in surgical wounds healing by primary intention. Cochrane Database of Systematic Reviews.
 12. Dickinson, J. C., et al. (2015) A prospective, randomized controlled trial comparing 3 dressing types following sternotomy. Ostomy/Wound Management 61, 42-49.
 13. World Health Organization (WHO) (2016). Global guidelines for the prevention of surgical site infection.
 14. Almås H. (2000), Klinisk Sykepleie. Oslo: Gyldendal Akademisk. 966s.:ill.p.
 15. Pudner R, Ramsdan I, Nursing the surgical patient. Edinburgh: Elsevier; 2005. XXII, 542s.:ill.p.
 16. Erfaringsbasert kunnskap Haukeland Universitetssjukehus.
 17. Rosenfeldt FL, Negri J, Holdaway D, Davis BB, Mack J, Grigg MJ, et al. (2003) Occlusive wrap dressing reduces infection rate in saphenous vein harvest site. The Annals of thoracic surgery. 2003;75 (1).
Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/handtering-av-kirurgiske-sar-primaert-lukket)