Helhetlig pasientforløp for eldre og kronisk syke pasienter

(/fagprosedyrer/ferdige/helhetlig-pasientforlop-for-eldre-og-kronisk-syke-pasienter)