Inhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Lege og sykepleier

Pasienter prosedyren gjelder for:
Barn i alderen 0 – 15 år

Hensikt og omfang

Hensikten med inhalasjonsbehandling er å gi medisiner til obstruktive barn i alderen 0–15 år via en forstøver slik at pasienten oppnår optimal behandling.

En forstøver tilkoblet en strøm av oksygen omdanner et medikament oppløsning til en luftblanding (aerosol) som inhaleres.

Denne prosedyren er skrevet med utgangspunkt i Pari LC Sprint forstøver med rød innsats.

Vi bruker glatt oksygenslange. Oksygenslange med ”bobler” skal ikke brukes da den trenger høyere flow for å få inn medisinen tilfredsstillende.

Pasienten får medisin som letter pustebesværet. Ved inhalasjon kommer medisinene ned i luftveiene. Medikamentet virker raskt, det åpner opp luftveiene umiddelbart og reduserer dermed pustearbeidet.

De fleste barn protesterer gjerne de første gangene, men som oftest går det bedre etter hvert. Mindre barn bør sitte på fanget, eller støttes opp av voksne. Avklar med foreldrene hvem som holder barnet, og hvor mye de vil delta under inhalasjonene. Ikke la foreldre gi inhalasjon de første gangene uten at du er tilstede eller de har fått tilstrekkelig opplæring.

En inhalasjon tar som regel 5–7 minutter. Tilsvarende lengre tid dersom flere inhalasjoner samtidig. Etter inhalasjon er gitt sjekker vi at det ikke ligger væske igjen i forstøveren for å unngå kondens.

Fremgangsmåte

Finn frem aktuelt utstyr :

 • Flowmeter i oksygenuttak i vegg
 • Forstøver(e) – En forstøver brukes til Adrenalin/Ventoline, den andre til evt. Steroider. Merk av hvilken forstøver som brukes til hva.
 • Oppheng til forstøverenhet
 • Oksygenslange, festes godt til forstøverenheten
 • Maske tilpasset barnets alder – Masken skal dekke nese og munn. Til barn fra ca 7 års alder kan man prøve med munnstykke.

Gjennomføring

Før inhalasjonen starter :

 • Observer barnet, respirasjonsfrekvens, inndragninger, hoste og allmenntilstand.

Deretter :

 • Utfør håndhygiene før og etter endt prosedyre. 
 • Kontroller at utstyret er i orden.
 • Kontroller at forstøver kammeret er tom før du fyller på ny dose.
 • Forordnet medisin fylles direkte i forstøver kammeret. Medikament og fysiologisk saltvann skal til sammen utgjøre 2 ml
 • Juster luftstrømmen (oksygenflow) til 6–8 liter.
 • Påse at forstøveren fungerer og at det dannes en fuktig luftblanding
 • Se at masken dekker både nese og munn.
 • Forstøveren må stå mest mulig loddrett under inhalasjonen for å unngå at medikamentvæsken renner ut.
 • Dersom flere medikamenter skal gis via forstøver, skal de gis med 10 minutters intervall dersom ikke noe annet er avtalt. Bronchodilaterende medisiner (Adrenalin, Ventoline) gis først, deretter Steroider (Pulmicort).
 • Observer eventuelle bivirkninger (tachycardi, blekhet).
 •  Steroider gis på egen forstøver
 • Skyll munn og vask rundt munn dersom steroider er gitt. Forstøver som er brukt til steroider, demonteres etter hvert bruk, skylles godt og lufttørkes.

Dersom dårlig forstøvning, sjekk :

 • Er flow skrudd på?
 • Er utstyret skrudd riktig sammen?
 • Må forstøverenheten rengjøres?
 • Er dysen ødelagt?
 • Er oksygenslangen hel?

Observer barnet igjen etter 10–15 minutter :

 • Bedring i respirasjonsfrekvens og allmenntilstand?
 • Mindre anstrengt?
 • Hoste/slim?
 • Dokumenter effekt av inhalasjoner i sykepleierapporten.

Gode råd

 • Mange barn er svært urolige når de får inhalasjon. Prøv å avlede med sang og leker. Noen av barna roer seg når vi banker lett på brystet.
 • Dersom barnet fortsatt protesterer og gråter veldig prøv med narresmokk. Roer barnet seg, kan smokken beholdes. Dersom barnet gråter like mye, tar vi vekk smokken igjen.
 • De fleste barn protesterer ofte kraftig de første gangene, men som oftest går det bedre etter hvert.

Etterarbeid

 • Maske og forstøver enheten skal vaskes daglig i instrument vaskemaskinen.
 • Nattevaktene legger utstyret i instrument vaskemaskinen når nattens siste inhalasjon er gitt.
 • Dagvaktene tar nytt utstyr ved vaktens første inhalasjon.
 • Oksygenslangen brukes så lenge pasienten har behov for inhalasjon, kastes etter bruk.

Referanser

 • Amirav, I et. al (2012) «Lung Aerosol deposition in suckling infants.» Arch Dis Child;97:497 – 501.
 • Amirav, I. et. al. (2010 “Factors that affect the efficacy of inhaled corticosteroids for young infants and young children.” J Allergy Clin Immunol 2010; 1206 – 11.
 • Esposito – Festen J. et. al (2006) “Aerosol Therapy by Pressured Metered-Dose Inhaler- Spacer in Sleeping Young Children: To do or not to do?” Chest 2006; 130; 487 – 492.
 • Everard, M. (2003) “Inhalation therapy for infants.” Elsevier 2003.
 • Iles R. et al (1999) “Crying significantly reduces absorption of aerosolised drug in infants.” Arch Dis Child 1999;81:163 – 165.
 • Janssens, H.M. og Tiddens, A.W.M.H. (2006) “Aerosol therapy: the special needs of young children” Paediatric respitory reviews s. 83-85.
 • Lieberthal, A. et al (2006) “Diagnosis and Management of Bronchiolitis” American Academy of Pediatrics (2006; 118; 1774-1793).
 • Marquet, C. et al (2001) “Inhalation treatment: Errors in application and difficulties in acceptance of devices are frequent in wheezy infants and young children.” Pediatric Allergy Immunol 2001: 12; 224 – 230.
 • Moore, Robert H. (2012) “Use of medication nebulizers in children.” Up to date 2013
 • Perrotta, C., Ortiz, Roqué i Figuls, M. (2008) “Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in pediatric patients between 0 and 24 months old.” Cochrane Database of Systematic Reviws, 2007, Issue 1. Art. No.: CD004873.
 • Sangwan, S. et. al (2004) “Facemasks and facial despotion of aerosols.” Pediatric pulmonology 37 s: 447-452.
 • Øymar, K. og Halvorsen, T. (2009) “Emergency presentation and mangagment of acute severe asthma in children”. Scandinavian journal of thrauma, resuscution and emergency medicine. Publisert online 2009 September 4. doi: 10.1186/1757

Andre referanser

 • Akutt Veileder (2007)
 • British National Formulary for Children (BNF) (2009). Legemiddelhåndbok.
 • Hygienehåndbok Haukeland Universitetssykehus (HUS), 02.1.4.1 HB 10.
 • Medinor (Medisinsk Firma) / Gjennomgang av inhalasjonsutstyret med representant fra firma jan 2012.
 • Nortvedt, M. W., Jamtvedt G., Graverholt, B. og Reinar L. M. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere.
 • Retningslinjer for retningslinjer, 2002.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Forfatter(e):
Haldis Mellingen, Astrid Beate Nestvold, Elisabeth Huus, Jannicke Møgster og Miriam Rød Solberg.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/inhalasjonsbehandling-til-barn-innlagt-pa-sykehus)