Intraabdominal hypertensjon (IAH) – identifisering og håndtering

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og intensivsykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne risikopasienter

Under revidering

Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å identifisere buktrykk >12 mm Hg (IAH) og forebygge at trykket øker ytterligere. Dette for å unngå abdominal compartment syndrome (ACS). ACS er definert som buktrykk på 20 mm Hg eller høyere, som er forbundet med nyoppstått organ- dysfunksjon eller svikt ( 1, 3 ).

Prosedyrens målgruppe er leger, intensivsykepleiere og annet autorisert helsepersonell med opplæring i bruk av prosedyren.( 1, 3 ).

Fremgangsmåte

Klikk på bildet for å få det opp i PDF-fomat.

Klikk på bildet for en større versjon (PDF-format)

Referanser

  1. Gestring M. Abdominal Compartment Syndrome: UpToDate; 2014 [14.02.2014]. Available from: http://www.uptodate.com/contents/abdominal-compartment-syndrome?source=search_result&search=abdominal+compartment+syndrome&selectedTitle=1%7E41
  2. Beddoe AE, Woten M, Pravikoff D. Intraabdominal Pressure: Monitoring: CINAHL Nursing Guide,Nursing Reference Center; 2013
  3. Kirkpatrick AW, Roberts DJ, De Waele J, Jaeschke R, Malbrain ML, De Keulenaer B, et al. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome: updated consensus definitions and clinical practice guidelines from the World Society of the Abdominal Compartment Syndrome. : PubMed; 2013 [08.04.2014]. Available from: http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23673399
  4. Cripps M, West MA. Abdominal Compartment Syndrome: BMJ Best Practice; 2013 [08.04.2014]. Available from: http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/1125.html
  5. MacLaren R, Kiser TH, Fish DN, Wischmeyer PE. Erythromycin vs metoclopramide for facilitating gastric emptying and tolerance to intragastric nutrition in critically ill patients: PubMed; 2008 [08.04.2014]. Available from: http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18596312
  6. Felleskatalogen. Høydosert Afipran trekkes fra markedet: Felleskatalogen; 2013 [31.03.2014].
  7. Cabrera G, Richards S, D P. Compartment Syndrome, Abdominal: CINAHL Nursing Guide; 2013

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sykehuset Innlandet

Godkjent av:Toril Kolås, fagdirektør.

Forfatter(e):
Anne Lise Vorkinn, Laila Nielsen, Torstein Valset .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/intraabdominal-hypertensjon-iah-identifisering-og-handtering)