Jebsen-Taylor håndfunksjontest - ergoterapeutisk kartlegging av barn med finmotoriske vansker

Utgitt av:
Bergen kommune

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Ergoterapeuter

Pasienter prosedyren gjelder for:
Barn 6 – 19 år

Hensikt og omfang

Jebsen-Taylor håndfunksjonstest (JTHT) er en test som måler finmotorikk og tempo for en hånd om gangen. Den består av 7 deloppgaver som skal gjennomføres i en bestemt rekkefølge. Hver deloppgave måles på tid i sekunder, og en kan også måle totaltid for hver hånd. Testen kan gi en status for håndfunksjon, hvor det finnes normtall tilgjengelig for ulike aldersgrupper. Testen kan også brukes til å måle utvikling av håndfunksjon over tid. Testen gjentas da etter en periode for måling av effekt av intervensjon, hvor egne testresultater sammenlignes. For å få pålitelige data, må testen gjennomføres så likt som mulig hver gang.

Formålet med prosedyren er å sikre en kunnskapsbasert fremgangsmåte ved gjennomføring av JTHT.  Nøyaktighet sikres ved bruk av samme testmateriell, benyttelse av mal for oppsettet av materiellet og lik instruksjon. For likt sammenligningsgrunnlag benyttes samme normtall/referansemateriale.  

Fremgangsmåte

Bakgrunn

JTHT er en test hvor en ikke trenger sertifisering, og hvor en kan lage utstyret selv.  Bergen kommune kjøpte nylig inn denne testen til alle Ergo- og fysioterapitjenestene, samtidig som de hjemmelagde testene fortsatt ble benyttet. Ved gjennomgang ble det oppdaget store forskjeller i både utstyret og i manualer brukt. Ulike og uklare instruksjoner ga rom for tolkning. Da utstyret skal settes opp nøyaktig på mål, har det vært et ønske om å få utarbeidet en bordmal som kan benyttes. Tiden det tar å sette frem utstyret går da ned. I tillegg blir oppsettet likt hver gang testen utføres (1).

Gjennomføring

Terapeuter som skal lede testen for første gang, må praktisk øve seg på gjennomføringen med normalfungerende barn i samråd med erfaren terapeut (1, 2).

Det må benyttes stol og bord som er tilpasset barnets høyde (2, 3, 4). Gode lysforhold er viktig under testingen (4). Forfatterne av prosedyren har erfart at testen bør gjennomføres i skjermete omgivelser gjerne med kjente voksne tilstede (5).

Terapeuter må sikre seg at barna forstår instruksjonen før en starter gjennomføringen. Terapeutene skal vise hver deloppgave i sin helhet for hver hånd, med unntak av skriveoppgaven. Barna skal gjennomføre hver deloppgave uten tid som øvelse bortsett fra skriveoppgaven. Barna skal maks få 5 forsøk per hånd per deloppgave (3). Deloppgavene skal alltid gjennomføres med barnas ikke dominante hånd først (3, 4).

6-7 åringer skal ikke gjennomføre skriveoppgaven. Denne gjennomføres fra barnet er 8 år og utføres kun med dominant hånd (3). Jebsen utviklet 4 amerikanske setninger for skriveoppgaven. Rekkefølgen av setningene er valgfritt. Hver setning inneholder 24 bokstaver og er på 3. klasse nivå. Brukerne får en ny setning for hvert forsøk av denne deloppgaven (4). I Norge har vi til nå kun benyttet én setning, vi har derfor fått utarbeidet 3 nye setninger. Setningene er laget i samarbeid med en logoped ansatt i barneskole i Bergen kommune. Setningene i korrekt størrelse og font finnes som vedlegg til manualen. 

Barn benytter ofte blyant som sitt skriveredskap, vi lar dem derfor skrive setningene med blyant (3).

Deloppgaver som ikke kan gjennomføres skåres med 180 sekunder (2).

Egen manual er utarbeidet av prosedyregruppen, hvor nøyaktig gjennomføring av testen er beskrevet, og oppsett illustrert med bilder. Manualen er det viktigste redskapet terapeuten har ved testing, og kan skrives ut og benyttes fritt. Det er også utarbeidet skåringsark og bordmal, alt til fri benyttelse.

Referanser

  1. Harte, D., Curran, D., Hamil, P., Porter-Armstrong, A. og Wilson, L. (2014) Using a template to improve the accuracy and efficiency of the Jebsen–Taylor Hand Function Test: A comparative study. Hand Therapy, March 2014; vol. 19, 1: pp. 11-16.
  2. Taylor, N., Sand, P.I. and Jebsen, R.H. (1973) Evaluation of Hand Function in Children. Arch Phys Med Rehabil Vol 54.
  3. Beagley, S.B., Reedman, S.E., Sakzewski, L. og Boyd, R.N. (2016) Establishing Australian Norms for the Jebsen Taylor Test of Hand Function in Typically Developing Children Aged Five to 10 Years: A Pilot Study. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 2016;36(1):88-109 DOI: 10.3109/01942638.2015.1040571. Epub 2015 Sep 30.
  4. Jebsen, (1969). An Objective and Standardized Test of Hand Function. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
  5. Konsensus i arbeidsgruppen som er støttet av høringsinstansene. Se AGREE metoderapport punkt 4 og 13.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Bergen kommune

Godkjent av:Brita Øygard, etatsdirektør.

Forfatter(e):
Pia C.K. Turøy, ergoterapeut, fagkoordinator (barn), ergo-og fysioterapitjenesten i Fyllingsdalen, Laksevåg - Anne Therese Hatle, spesialergoterapeut, fagkoordinator (voksne-eldre), ergo-og fysioterapitjenesten i Fyllingsdalen, Laksevåg - Ingunn Garlid, ergoterapeut, ergo-og fysioterapitjenesten i Fyllingsdalen, Laksevåg - Irene Fjeld, ergoterapeut, fagkoordinator (barn), ergo-og fysioterapitjenesten i Bergenhus, Årstad .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/jebsen-taylor-handfunksjontest-palitelig-maling-av-barns-handfunksjon)