Kompresjonsbehandling med demonstrasjonsfilm – kompresjonsbind og -strømpe

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/kompresjonsbehandling-med-demonstrasjonsfilm-kompresjonsbind-og-strompe)