MR prostata med kontrast

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(til revidering)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Radiologer/radiografer

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter som skal ta MR prostata

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Indikasjoner:

 • Kjent cancer prostata til operasjon/stråleterapi
 • Preoperativ
 • Klinisk sannsynlig residiv
 • Dynamic contrast enhanced (DCE) kan med fordel gjøres ved store magnetforskjeller i bekkenet, f.eks. ved hofteproteser

Skal være henvist fra urolog.

Referanse 1 og 2 gjelder for hele prosedyren (1, 2).

Fremgangsmåte

Generelt

Parameter Teknikk Kommentar
Pasientforberedelse

Tom blære
Perifert venekateter

Intravenøs tilgang  tilgang for butylskopolamin (f.eks. Buscopan®)  og ev. kontrast.
Ev. glukagon (f.eks. Glucagon®) intramuskulært rett før us.
Spolevalg Phased array spole
Helst minimum 8 kanaler
 (3)
Posisjonering Ryggleie  (3)
Opptaksområde Dekke hele prostata med vesikler Ev. lille bekken/lumbosacral columna, urinveier.
Annet Dynamic contrast enhanced (DCE)

Beskjeden nytte av å bruke kontrast utover diffusion weighted imaging (DWI) (4-10, 13).

Opptaksparametre 1.5 Tesla

 • Serier
 • Snittykkelse
 • Bildeoppløsning

Forkortelser

 • TRA: axial/transversal snittretning
 • COR: coronal snittretning
 • SAG: sagittal snittretning
 • +K: postkontrast
 • TSE: turbo spinn ekko
 • ADC: apparent diffusion coefficient
 • DCE: dynamic contrast enhanced 

Teknikk

Sekvens Plan FOV Snitt tykkelse

Veilendende reell bilde- oppløsning (1)

Kommentar
T2 TSE  SAG  200  4 mm 0,7 x 0,7  Anbefalt PI-RADS 2 (12). Minimumskrav PI-RADS 1 (1).
T2 TSE  COR  200  4 mm 0,7 x 0,7

Anbefalt PI-RADS 2 (12). Minimumskrav PI-RADS 1 (1).

T2 TSE  TRA  200  4 mm 0,7 x 0,7 Anbefalt PI-RADS 2 (12). Minimumskrav PI-RADS 1 (1).
Alternativt:         Alternativ til T2 TSE COR og SAG
T2  3D    1 mm 1 x1 Reformateres i tre plan.
T1 TRA eller COR  200/380 4 mm / 5 mm 1 x 1

For å se etter postbiopsihematom. Kan ev. erstattes med en tomserie i et ev. DCE-opptak. 

Diffusjon med 
ACD
 TRA  200 4 mm 2 x 2 Minst 3 b-verdier der høyeste er minst 1000 s/mm2. Høy b-verdi.
Dynamisk +K TRA 200 4 mm 1 x 1 ev. 1,5 x 1,5 Minst temporal oppløsning på 9 sek (13). Varighet helst 3-5 min. NB! Trenger noen volum uten kontrast til baseline for postprosessering. 20-30 sekund.

TRA vinkling bør justeres i forhold til histopatologisk vinkling, dvs. at vinklingen legges parallelt med basis av prostata.

TRA opptak bør ha samme senter for posisjon og snitt.

Kontrastmiddel

Parameter Teknikk Kommentar
Volum (ml)

Ekstracellulært gadolinium basert MR kontrastmiddel. Maks 20 ml.

Se Felleskatalogen [11]. F.eks. Dotarem® 0,2 ml/kg, MultiHance® 0,2 ml/kg eller Gadovist® 0,1 ml/kg. NaCl 30-50 ml til flush.

Infusjonshastighet
(flow, ml/sek) tid (sek)
Minimum 3 ml/s. ESUR (1).
Forsinkelse før eksponering (delay) Ca. 30 sek. For å få baseline, justeres i forhold til temporal oppløsning (3).

Beskrivelse – hva må være med

Teknisk info:

 • Hvilken MR protokoll som er brukt.
 • Hvilket område som er undersøkt.
 • Om det er gitt intravenøs kontrast eller ikke.

Diagnostisk info:

 • Generell vurdering av prostata:
  • Volum:
  • Homogenitet/struktur:
  • Lobus tertius:

 • Cancer typiske forandringer, basert på PIRADS, ses i:
   
 • Sannsynlig cancer ses i:

 • Mulig cancer ses i:

 • Innvekst i omliggende strukturer:

  • Ekstrakapsulært:
  • Neurovaskulære bunt:
  • Vesicula seminalis:
  • Nedre sphincter/bekkenbunn:
  • Rectumvegg:
  • Blærehals:

 • Lymfeknuter:

 • Skjelett:

 • Annet:

 • Resyme:

Referanser

 1. Barentsz JO, m. fl. ESUR prostate MR guidelines 2012.
 2. Solberg A, m.fl. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft. Oslo: Helsedirektoratet, 2014.
 3. Konsensus. Erfaringsbasert kunnskap.
 4. Tan CH, m.fl. Diffusion-Weighted MRI in the Detection of Prostate Cancer: Meta-Analysis. AJR: 199, October 2012. DOI: 10.2214/AJR.11.7805.
 5. Schimmöller L, m.fl. MR-sequences for prostate cancer diagnostics: validation based on the PI-RADS scoring system and targeted MR-guided in-bore biopsy. Eur Radiol (2014) 24:2582–2589. DOI: 10.1007/s00330-014-3276-9.
 6. Styles C, m.fl. Multiparametric 3T MRI in the evaluation of intraglandularprostate cancer: Correlation with histopathology. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 58 (2014) 439–448. DOI: 10.1111/1754-9485.12189.
 7. Reisæter LA, m.fl. 1.5-T multiparametric MRI using PI-RADS: a region by region analysis to localize the index-tumor of prostate cancer in patients undergoing prostatectomy Acta Radiol published online 12 May 2014. DOI: 10.1177/0284185114531754.
 8. Baur ADJ, m.fl. Evaluation of the Prostate Imaging Reporting and Data System for the Detection of Prostate Cancer by the Results of Targeted Biopsy of the Prostate. Investigative Radiology & Volume 49, Number 6, June 2014.
 9. Franiel T, m.fl. Prostatakarzinom. Radiologe 2014 54:491–507. DOI: 10.1007/s00117-013-2608-0.
 10. Isebaert S, m.fl. Multiparametric MRI for Prostate Cancer Localization in Correlation to Whole-Mount Histopathology. Journal of Magnetic Resonance Imaging 37:1392–1401 (2013). DOI: 10.1002/jmri.23938.
 11. Felleskatalogen. Felleskatalogen AS, 2014.
 12. Tempany C, m.fl. Prostate Imaging and Reporting and Data System: Version 2 (PI-RADS v2). American College of Radiology (ACR) og European Society of Urogenital Radiology (ESUR), 2015.
 13. Tan CH, m.fl. Dynamic Contrast-Enhanced MRI for the Detection of Prostate Cancer: Meta-Analysis. AJR:204, April 2015, DOI:10.2214/AJR.14.13373.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Liv Marit Amundsen, Seksjonsleder radiologisk avdeling, Sveinung Bjørkedal, Avdelingssjef radiologisk avdeling, Harald Nes, Seksjonsleder radiologisk avdeling, Terje Daniel Bakkelund, Avdelingssjef Radiologisk avdeling og Aslak Aslaksen, Avdelingsdirektør Radiologisk avdeling.

Forfatter(e):
Lars Reisæter, radiolog - Harald Haga, radiolog - Cornelia Fischer-Bredenbeck, radiolog - Jan Monssen, radiograf - Øystein Kallevåg, radiograf - Grethe Austgulen, radiograf - Mia Louise Mowinckel-Nilsen, prosjektleder/fasilitator, HUS .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/mr-prostata-med-kontrast)