MR prostata med kontrast

Utgitt av:
Helse Bergen

Versjon:
3.0

Siste litteratursøk:

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Radiologer/radiografer

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter som skal ta MR prostata

Andre prosedyrer i serien:

Hensikt og omfang

Indikasjoner:

 • Pakkeforløp/utredning ved mistanke om cancer prostata
 • Oppfølging av kjent cancer prostata (active surveillance)
 • Kjent cancer prostata til operasjon/stråleterapi
 • Klinisk sannsynlig residiv
 • Dynamic contrast enhanced (DCE) opptak kan med fordel gjøres ved store magnetforskjeller i bekkenet, f.eks. ved hofteproteser.

Referanse 1 og 2 gjelder for hele prosedyren (1, 2).

Skal være henvist fra urolog.

Fremgangsmåte

Generelt

Parameter Teknikk Kommentar
Pasientforberedelse

Tom blære
Perifert venekateter

Intravenøs tilgang tilgang for butylskopolamin (f.eks. Buscopan®)  og ev. kontrast.
Ev. glukagon (f.eks. Glucagon®) intramuskulært rett før us.
Spolevalg Phased array spole
Helst minimum 8 kanaler
 (3)
Posisjonering Ryggleie  (3)
Opptaksområde Dekke hele prostata med vesikler Ev. lille bekken/lumbosacral columna, urinveier
Annet Dynamic contrast enhanced (DCE)

Beskjeden nytte av å bruke kontrast utover diffusion weighted imaging (DWI) (4-14).

Opptaksparametre 1.5 Tesla

 • Serier
 • Snittykkelse
 • Bildeoppløsning

Forkortelser

 • TRA: axial/transversal snittretning
 • COR: coronal snittretning
 • SAG: sagittal snittretning
 • +K: postkontrast
 • TSE: turbo spinn ekko
 • ADC: apparent diffusion coefficient
 • DCE: dynamic contrast enhanced 

Teknikk

Sekvens Plan FOV Snitt tykkelse

Veilendende reell bilde- oppløsning (1)

Kommentar
T2 TSE  SAG  120-200  3 mm, no gap 0,4 x 0,7 

Minimumskrav PI-RADS 2.1 (15)

T2 TSE  COR 120- 200  3 mm, no gap 0,4 x 0,7

Minimumskrav PI-RADS 2.1 (15)

T2 TSE  TRA 120-200  3 mm, no gap 0,4 x 0,7 Minimumskrav PI-RADS 2.1 (15)
Alternativt:         Alternativ til T2 TSE COR og SAG
T2  3D    1 mm 1 x1 Reformateres i tre plan.
T1 TRA eller COR  200/380 4 mm / 5 mm 1 x 1

For å se etter postbiopsihematom. Kan ev. erstattes med en tomserie i et ev. DCE-opptak. 

Diffusjon med 
ADC
 TRA  160-220 4 mm 2 x 2 Minst 3 b-verdier der høyeste er minst 1000 s/mm2. Høy b-verdi, minst 1400.
Dynamisk +K TRA 200 3 mm, no gap 1 x 1 ev. 1,5 x 1,5 Minst temporal oppløsning på 9 sek (13). Varighet helst 3-5 min. NB! Trenger noen volum uten kontrast til baseline for postprosessering. 20-30 sekund.

TRA vinkling bør justeres i forhold til histopatologisk vinkling, dvs. at vinklingen legges parallelt med basis av prostata.

TRA opptak bør ha samme senter for posisjon og snitt.

Kontrastmiddel

Parameter Teknikk Kommentar
Volum (ml)

Ekstracellulært gadolinium basert MR kontrastmiddel. Maks 20 ml.

Se Felleskatalogen (16). F.eks. Dotarem® 0,2 ml/kg, MultiHance® 0,2 ml/kg eller Gadovist® 0,1 ml/kg. NaCl 30-50 ml til flush

Infusjonshastighet
(flow) (ml/sek) tid (sek)
3 ml/s PI-RADS v2.1 (15)
Forsinkelse før eksponering (delay) Ca. 30 sek For å få baseline, justeres i forhold til temporal oppløsning (3)

Beskrivelse – hva må være med

Teknisk info:

 • Hvilken MR protokoll som er brukt
 • Hvilket område som er undersøkt
 • Om det er gitt intravenøs kontrast eller ikke

Diagnostisk info:

 • Generell vurdering av prostata:
  • Volum:
  • Homogenitet/struktur:
  • Lobus tertius:

 • Cancer typiske forandringer, basert på PI-RADS, ses i:
   
 • Sannsynlig cancer ses i:

 • Mulig cancer ses i:

 • Innvekst i omliggende strukturer:

  • Ekstrakapsulært:
  • Neurovaskulære bunt:
  • Vesicula seminalis:
  • Nedre sphincter/bekkenbunn:
  • Rectumvegg:
  • Blærehals:

 • Lymfeknuter:

 • Skjelett:

 • Annet:

 • Resyme:

Referanser

 1. Solberg A, Angelsen A, Berge V, et al (2015) Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 7th ed. Helsedirektoratet.
 2.  Stensvold A, Solberg, A, Brennhovd, B, et al (2014) Prostatakreft Pakkeforløp, 2017
 3. Konsensus.
 4. Tan CH, Wei W, Johnson V, Kundra V (2012) Diffusion-weighted MRI in the detection of prostate cancer: meta-analysis. AJR Am J Roentgenol 199:822–829.
 5. Schimmöller L, Quentin M, Arsov C, et al (2014) MR-sequences for prostate cancer diagnostics: validation based on the PI-RADS scoring system and targeted MR-guided in-bore biopsy. Eur Radiol 24:2582–2589.
 6. Styles C, Ferris N, Mitchell C, et al (2014) Multiparametric 3T MRI in the evaluation of intraglandular prostate cancer: Correlation with histopathology: Multiparametric prostatic MRI-histopathology. J Med Imaging Radiat Oncol n/a-n/a.
 7. Reisæter LA, Fütterer JJ, Halvorsen OJ, et al (2015) 1.5-T multiparametric MRI using PI-RADS: a region by region analysis to localize the index-tumor of prostate cancer in patients undergoing prostatectomy. Acta Radiol Stockh Swed 1987 56:500–511.
 8. Baur ADJ, Maxeiner A, Franiel T, et al (2014) Evaluation of the prostate imaging reporting and data system for the detection of prostate cancer by the results of targeted biopsy of the prostate. Invest Radiol 49:411–420.
 9. Franiel T, Eckardt N, Waginger M, Horstmann M (2014) Prostatakarzinom. Radiol 54:491–508.
 10. Isebaert S, Van den Bergh L, Haustermans K, et al (2013) Multiparametric MRI for prostate cancer localization in correlation to whole-mount histopathology. J Magn Reson Imaging 37:1392–1401.
 11. Tan CH, Paul Hobbs B, Wei W, Kundra V (2015) Dynamic Contrast-Enhanced MRI for the Detection of Prostate Cancer: Meta-Analysis. Am J Roentgenol 204:W439–W448.
 12. Woo S, Suh CH, Kim SY, et al (2018) Head-to-Head Comparison Between Biparametric and Multiparametric MRI for the Diagnosis of Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Roentgenol 211:W226–W241.
 13. Alabousi M, Salameh J-P, Gusenbauer K, et al (2019) Biparametric vs multiparametric prostate magnetic resonance imaging for the detection of prostate cancer in treatment-naïve patients: a diagnostic test accuracy systematic review and meta-analysis. BJU Int 124:209–220.
 14. Kang Z, Min X, Weinreb J, et al (2019) Abbreviated Biparametric Versus Standard Multiparametric MRI for Diagnosis of Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Roentgenol 212:357–365.
 15. Turkbey B, Rosenkrantz AB, Haider MA, et al (2019) Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2.1: 2019 Update of Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2. Eur Urol 76:340–351.
 16. Felleskatalogen (2014)

Utarbeidelse

Utgitt av:
Helse Bergen

Godkjent av:Aslak Aslaksen, Avdelingsdirektør Radiologisk avdeling, Terje Daniel Bakkelund, Avdelingssjef Radiologisk avdeling, Harald Nes, Seksjonsleder radiologisk avdeling, Børge Stavland og Linda Rykkel.

Forfatter(e):
Lars Reisæter, radiolog - Harald Haga, radiolog - Cornelia Fischer-Bredenbeck, radiolog - Anagha Parkar, radiolog - Jan Monssen, radiograf - Øystein Kallevåg, radiograf - Mia Louise Mowinckel-Nilsen, prosjektleder/fasilitator .

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/mr-prostata-med-kontrast)