Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne og barn

Hensikt og omfang

 • Kvalitetssikre prosessen og sikre lik gjennomføring
 • Overholde det hygieniske aspekt og forhindre smitte
 • Prosedyren omhandler:
  • administrering av øyedråper
  • administrering av øyesalver
  • opplæring til pasient /pårørende i administrering av øyelegemidler

Ansvar

Linjeledere har ansvar for å påse at prosedyren er kjent, tilgjengelig og blir brukt.
Alle ansatte har ansvar for å gjøre seg kjent med og bruke prosedyren.

Fremgangsmåte

Før administrering

 1. Informere pasienten om legemidlet etter pasientens individuelle behov.
 2. Se foretakets egne prosedyrer for «istandgjøring og utdeling av legemidler og egenkontroll» og «dobbelkontroll av legemidler»
 3. Øyedråpene gis først, dersom både øyedråper og salve er ordinert (1).
 4. Vær oppmerksom på at dråpeflasken og tubespissen ikke må forurenses. Unngå kontakt med hud, øyevipper eller øyet, siden innholdet er sterilt før anbrudd.
 5. Unngå flergangsdoseforpakniger. Bruk minims (endosebeholdere) og små salvetuber (2).
 6. Ved bruk av flerdoseforpakninger skal pasienten ha en egen forpakning merket med navn, fødsels- og åpningsdato (2).
 7. Legemidler oppbevares ved riktig temperatur før og etter anbrudd (3).
 8. Holdbarhetsdato kontrolleres før og etter anbrudd.

Hygieneprinsipper

 1. Utfør håndhygiene først (4, 5, 6).
 2. Bruk hansker (4, 5)
 3. Kontaktlinser bør som regel fjernes før drypping (2).
 4. Observer alltid øyet for tegn til infeksjon før drypping (1).
 5. Hvis det er puss eller lignende i øyet, vaskes det forsiktig bort med fysiologisk saltvann, før administrering av legemidlet (1, 3, 7). (Se også relatert prosedyre Øyestell)
 6. Alt utstyret brukes bare til en pasient og kastes etter bruk som vanlig avfall (4)
 7. Avfall fra smittepasienter - følg egen rutine for smitteavfall (4).

Administrering av øyedråper

Øyedråper - administrering av øyedråper

 1. Be pasienten ligge på ryggen eller sitte i stol med nakken bøyd lett bakover (3, 7)
 2. Be pasienten se «oppover» (3, 7)
 3. Trekk ned nedre øyelokk og drypp i konjunktivalsekken. Flasketuppen/salvetuben holdes 1 cm vekk fra øyelokk og vipper (1, 3, 7)
 4. Hvis legemidlet ikke kommer i konjuktivalsekken, drypp en gang til (7). Være oppmerksom på utilsiktet systemisk virkning (1, 2, 8, 9).
 5. De ulike øyelegemidler har forskjellig grad av opptak, virkning, bivirkning og kontraindikasjon, derfor er det viktig å ha kunnskap om det legemiddelet en administrerer (1, 2, 7 ,8, 9, 10).
 6. Noen øyelegemidler kan gi en utilsiktet systemisk virkning. For å redusere utilsiktet systemisk virkning bør man trykke lett mot nedre tårepunkt (som er i øyekroken, innerst mot nesen) i ca. 1 minutt og be pasienten lukke øynene (1 ,2, 3, 7, 8, 9,10).
 7. Øyets slimhinne absorberer 1/5 av hver dråpe, overflødig legemiddel tørkes bort fra øyekroken med steril kompress (2, 7).
 8. Utfør håndhygiene etter endt prosedyre (4, 5, 7).
 9. Når pasienten skal ha flere dråper, bør det gå 5-10 minutter mellom hvert øyelegemiddel (2, 3, 9)

Øyemidler og kontaktlinser

De fleste øyedråper på flasker inneholder konserveringsmidler som kan farge linsene, og det er derfor anbefalt å bruke engangsforpakninger som ikke inneholder slike konserveringsmidler. Enkelte konserveringsmidler kan i tillegg ha en opphopnings-effekt som kan irritere hornhinnen. Eventuelt må kontaktlinsene tas på en tid etter drypping/påføring. Sjekk informasjon i pakningsvedlegget eller spør apoteket vedrørende bruk av øyelegemidler og kontaktlinser (2).

Barn som ikke samarbeider

La barnet ligge i seng eller sitte på fanget til en av foreldrene. Drypp i øyekroken innerst mot nesen og barnet vil blunke inn dråpen (3). Hvis ikke barnet samarbeider, kan man åpne øyet på barnet.

Administrering av øyesalve

 1. Følg pkt. 1-3 i listen under Administrering av øyedråper
 2. Salvetuben må ikke berøre øyelokk, -vipper eller hud.
 3. Trekk ned nedre øyelokk og appliser salven i konjunktivalsekken. Salven legges i en strek 1-2 cm fra ytre øyelokksrand og inn mot nesen (3).
 4. Be pasienten bevege øynene slik at salven fordeler seg godt før øyet lukkes (3).
 5. Tørk bort overflødig legemiddel fra huden rundt øyet med en steril kompress (3).
 6. Dersom øyesalven er forordnet en gang i døgnet bør den gis om kvelden så fremt legen ikke har bestemt noe annet, dels fordi det er minst sjenerende hvis man smører den på like før sengetid, samt at man oppnår en langvarig virkning utover natten. Salve som har vært i kjøleskap er vanskelig å få ut av tuben. Varm den opp ved å holde tuben i hånden.
Øyedråper øyesalve

Opplæring/undervisning til pasient/pårørende

 1. Gi opplæring til pasienten/pårørende om hvordan dryppingen skal gjennomføres med vekt på god håndhygiene og god aseptikk (7).
 2. Kontrollere at pasienten mestrer øyedrypping, ev. sørge for at pårørende eller annet helsepersonell tar ansvar for dryppingen. Dette er spesielt viktig for pasienter som har en langvarig bruk av øyedråper (1, 7, 11).
 3. Det er også viktig å informere pasientene om bivirkninger på de aktuelle legemidlene som skal brukes (1, 9).
 4. Når pasienten skrives ut fra avdelingen, får han med seg en dryppeliste med oversikt over hvilke øyedråper som skal brukes og dosering av disse (1), se vedlegget Dryppeliste for øyedråper (word, 652 KB). Dryppelisten skal være godkjent fra utskrivende lege før pasienten får den med seg hjem (6). 
 5. Det er også viktig at pasienten forstår hvor lenge legemidlet skal brukes, og følger dette systematisk (1, 10).

Referanser

 1. Marsden, J, Shaw M. Correct administration of topical eye treatment. Nursing standard (through 2013); 2003:17,30;42-44.
 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Legemidler ved øyesykdommer, Gunnar Høvding. Publisert: 22.12.2015.
 3. Shaw, M. How to administer eyedrops and ointments. Nursing times oct1‐oct7,2014; 110, (40) :16
 4. Smittevern (nivå 1-mappen i OUS' e-håndbok)
 5. Nasjonal veileder for håndhygiene
 6. Watkinson, S. Visual impairment in older people. Nursing Older People, 2009; 21, ( 8): 30‐36
 7. Felleskatalogen.
 8. Labetoulle M, Frau E, Claire LJ. Systematic adverse effects of topical ocular treatments. Presse Med, 2005; 34, 589-95.
 9. Novack D, Robin A.L. Ocular pharmacology. The journal of Clicical Pharmacology, 2016, (56(5) 517-527.
 10. AJ Tatham, U Sarodia, F Gatrad and A Awan. Eye drop instillation technique in patients with glaucoma. Eye, 2013; 27, 1293-1298.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Fagutviklingssykepleier Elma Jelin - fagutviklingssykepleier Torgun Næss.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/oyedraper)