Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(til revidering)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne og barn som trenger øyestell

Hensikt og omfang

 • Kvalitetssikre prosessen og sikre lik gjennomføring av øyestell
 • Prosedyren tas i bruk både ved daglig stell av øyet postoperativt  og ved ulike øye infeksjoner.
 • Overholde det hygieniske aspekt og forhindre smitte

Ansvar

Linjeledere har ansvar for å påse at prosedyren er kjent, tilgjengelig og blir brukt.
Alle ansatte har ansvaret for å gjøre seg kjent med og bruke prosedyren.

Fremgangsmåte

Utstyr

 1. Hansker
 2. Sterile tupfere/kompresser
 3. Skyllevæske NaCl. 9 mg/ml
 4. Sørg for å ha avfallspose lett tilgjengelig
 5. Finn frem ev. øyesalver og øyedråper som pasienten har fått forordnet

Pasientinformasjon

 1. Informer pasienten om prosedyren som skal utføres (1)
 2. Informer om at et rent øye forhindrer smitte og at effekt av medikamenter sikres. Pasienten bør gjøres oppmerksom på å observere rødhet, hevelse, kløe, smerte eller plutselig nedsatt syn (1, 2).
 3. Informer om betydningen av god håndhygiene (1).

Gjennomføring

 1. Observer øyet for tegn til infeksjon (2, 3, 4).
 2. Utfør håndhygiene først (5, 6).
 3. Bruk hansker og/eller pinsett under utføringen.
 4. Sterile tupfere/kompresser fuktes godt med fysiologisk saltvann (7).
 5. Be pasienten se nedover, vask (øvre) øyevipper/øyelokk fra indre øyekrok ved nesen og utover (8).
 6. Be pasienten se oppover, vask (nedre) øyevipper/øyelokk fra indre øyekrok ved nesen og utover (8). 
 7. Rens og vask rundt øyet, slik at du får vekk alt puss og sårsekret (3, 7).
 8. Bruk lett hånd, unngå å trykke på øyeeplet og unngå å komme inn på øyet (3, 7).
 9. Tørk rent rundt øyet til slutt.
 10. Utstyret brukes bare til en pasient og kastes etter bruk som vanlig avfall.
 11. Avfall fra smittepasienter - bruk egne rutiner (5).
 12. Utfør håndhygiene etter endt prosedyre (6).

Referanser

 1. Watkinson, S. Visual impairment in older people. Nursing Older People, 2009; 21, ( 8): 30‐36,
 2. Work Loss Data Institute. Eye. I: National Guideline Clearinghouse. Encinitas (CA): 2013, mar.19. Various P.
 3. Marsden J, Shaw M. Corrrect administration of topical eye treatment.  Nursing standard. 2003; 17,30, 42-44.
 4. Watkinson, S. Assesment and management of patients with acute red eye. 2013. Nursing Older People. 25,5.pp 27-34.
 5. Klinisk sykepleie. Almås (red) Bind 2. Gyldendal Akademiske 2010.
 6. Folkehelseinstituttet. Nasjonal veileder for håndhygiene. 2016.
 7. Shaw, M. How to administer eyedrops and ointments. Nursing times oct1‐oct7,2014; 110, (40) :16.
 8. Shaw, M. How to administer eyedrops and eye ointment. Nursing Standard (2016). may 25, vol 30, no 39. pp 34-36.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Fagutviklingssykepleier Elma Jelin - fagutviklingssykepleier Torgun Næss.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/oyestell)