Palliasjon til barn ved ønske om hjemmedød - organisering av barnesykepleie

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/palliasjon-til-barn-ved-onske-om-hjemmedod-organisering-av-barnesykepleie)