Pasient- og pårørendeopplæring i gruppe

(/fagprosedyrer/ferdige/pasient-og-parorendeopplaering-i-gruppe)