Pasientoverføringer etter operasjon og anestesi - voksne og barn

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/pasientoverforinger-etter-operasjon-og-anestesi-voksne-og-barn)