Respiratorluft - Fukting ved mekanisk ventilasjon til voksne intensivpasienter

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Alle sykepleiere og leger som deltar i behandlingen av intensivpasienter som mottar invasiv mekanisk ventilasjon

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne intensivpasienter som respiratorbehandles

Hensikt og omfang

Ved intubering blir tuben som leder luften ned i lungene liggende over det området i luftveiene hvor luften blir fuktet og varmet opp (1). Hvis luften ikke blir fuktet og oppvarmet kan dette føre til opphoping av seigt sekret, atelektase, luftveisobstruksjon, ødeleggelse av luftveisepitel, bronkiespasme og hypotermi hos pasienten (2). For å opprettholde fukt og varme i luften som pasienten tilføres, finnes det to typer fukting, aktiv fukting (HH, Heated Humidification) og passiv fukting (HME, Heat and Moisture Exchanger).

Hensikten med retningslinjen er å:

  • sikre optimal fukting av inspirasjonsluften ved mekanisk ventilasjon
  • forebygge komplikasjoner som tubeokklusjon og ventilator assosiert pneumoni (VAP)

Fremgangsmåte

Vedlegg

Fukting ved Non-invasiv mekanisk ventilasjon (NIV) 

Det anbefales bruk av HH ved NIV (2).

HME øker motstanden, og gjør respirasjonsarbeidet tyngre for pasienten. Ved store lekkasjer rundt masken vil effekten av filteret være redusert (2).

Fukting ved Invasiv mekanisk ventilasjon

Se algoritme nedenfor:

Fukting ved invasiv mekanisk venilasjon algoritme

Det viser seg at det er liten forskjell på forekomsten av VAP ved bruk av HME og HH (2, 3), men at det kan være noe økt risiko for tubeokklusjon ved bruk av HME hos enkelte pasienter (3).

Spesielt pasienter med seigt og blodig sekret er utsatt (1-3). Forekomsten av tubeokklusjon har vist seg å være økt ved bruk av HME i 6‐48 timer med respiratorbehandling, men ikke ved lengre behandling (3). Dette noe ulogiske funnet kan skyldes at HME-filter ble vurdert uegnet hos noen pasienter, og de dermed ble flyttet fra HME-gruppen til HH-gruppen (3). Pasientens behov for HH vurderes ut ifra pasientens tilstand og en rekke indikasjoner for HH. Ved oppfyllelse av et av de foreslåtte indikasjonene for HH startes HH umiddelbart. For pasienter uten indikasjon for HH startes fukting med HME‐filter, men det anbefales å starte HH etter to døgn uansett. Anbefalingene er basert på funn i litteraturen, erfaringsbasert kunnskap med situasjoner med tubeokklusjon på avdelingen.

Definisjoner

Passiv fukting, Heat and Moisture Exchangers (HME): HME fanger opp pasientens egen varme og fukt, og returnerer dette tilbake til pasienten (3).

Aktiv fukting, Heated Humidification (HH): Oppstår når inspirasjonsluften aktivt blir fuktet med oppvarmet vann (1).

Tubeokklusjon: Tett tube (6).

Ventilatorassosiert pneumoni (VAP): Defineres som en sykehuservervet pneumoni som oppstår tidligst 48 timer etter oppstart av respiratorbehandling, og er en kjent og vanlig komplikasjon hos respiratorpasientene på intensivavdelingen (2, 4).

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) er en type akutt lungesvikt som kan skyldes direkte skader av lungen, men som også kan oppstå som en komplikasjon ved mange andre sykdomstilstander (ofte infeksjoner) eller skader (5).

Referanser

  1. Hess, D., Manaker, S. og Geraldine, F. The ventilator ciruit and ventilator- associated pneumonia. UpToDate. 01.06. 2015.
  2. Restrepo, R. og Walsh, B.K. AARC Clinical Practice Guideline- Humidification During Invasive and Noninvasive Mechanical Ventilation. Respiratory Care 57. 2010 (5), 782-788.
  3. Kelly, M., D. Gillies, DA. Todd og C. Lockwood.Heated humidification versus heat and moisture exchangers for ventilated adults and children. The Cochrane Library 2010, 4.
  4. Kollef, M. H. Clinical presentation and diagnosis of ventilator-associated pneumonia. UpToDate 15.06.2015
  5. Opdahl, Helge.(2011, 14. april). Ards. I Store medisinske leksikon. Hentet 18. april 2016 fra https://sml.snl.no/ARDS.
  6. Konsensus i gruppen.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Einar Sorterup Hysing.

Forfatter(e):
Kjersti Løvdal, intensivsykepleier - Karina Henriette Tjørve, intensivsykepleier - Antonija Petosic, MSc intensivsykepleier - Torleif Lorentsen, intensivoverlege - Terese Dalsnes, bibliotekar.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/respiratorluft-fukting-av-respiratorluft)