Sårstell - debridering (mekanisk) av venøse, arterielle og immunologiske sår

(/fagprosedyrer/ferdige/sarstell-debridering-mekanisk-av-venose-arterielle-og-immunologiske-sar)