Stell av barn ved uventet dødsfall

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Alt helsepersonell som jobber med barn

Pasienter prosedyren gjelder for:
Barn

Hensikt og omfang

Prosedyren gjelder fra barnet har kommet tilbake fra obduksjon, og til den døde er transportert ut av avdelingen.

Ansvar

Avdelingsledelsen har ansvar for at prosedyren er tilgjengelig og kjent i avdelingen. Den enkelte sykepleier har et selvstendig ansvar for å gjennomføre arbeidsoppgaven i henhold til prosedyren.

Fremgangsmåte

Før barnet har kommet tilbake etter obduksjon

 • Avtal med patologisk avdeling, slik at de pårørende varsles når barnet er forventet tilbake til avdelingen.
 • Det gjøres avtale med foreldrene om tidspunkt for stell. Gi informasjon om at de kan ha med egne klær til barnet, dersom de ønsker det.
 • Stell av barnet gjøres der hvor det er egnet. Stellet kan utføres i pasientrom eller i eget stellerom.
 • Pasientrommet skal være klargjort; fjerne teknisk utstyr. Barneseng til barnet. God stol, eventuelt seng til foreldrene slik at de kan være sammen med barnet under og etter stellet.

Utstyr

 • Stellefrakker
 • Hansker
 • Pussbekken
 • Usterile kompresser ev. Mepore, plaster
 • 2 merkelapper, ev. navnebånd
 • Underlag, ev. bleie.
 • Vaskefat
 • Vaskeklut
 • Laken
 • Plastsekker til brukt utstyr og skittentøysekk

Det døde barnet er kommet tilbake fra rettsmedisin

 • Ta barnet ut av lakenet, og se på det før foreldrene er tilstede.
 • Eventuelle obduksjonssår kan dekkes til med kompresser/bandasjer. Ta eventuelt på en body,
  undertøy, bleie.
 • Informere foreldrene om temperaturforandringer, vekt og arr.
 • Stell barnet sammen med foreldrene. Tilpass med hva de ønsker å gjøre selv. Husk at det er deres barn (1, 2).
 • Stell barnet tilnærmet slik du ville gjort med et levende barn (1, 2).
 • Bruk hansker hvis ønskelig, som ved bleieskift, væskende sår eller smitte.
 • Tamponering er ikke nødvendig, bleie er nok hos de små barna.
 • Oppmuntre foreldrene til å holde barnet, og la pårørende få den tid de ønsker sammen med
  den døde (1, 2).
 • Informer pårørende om at de kan se barnet også etter transport til patologen (3).

Husk at islam, jødedommen og hinduismen har spesielle regler for stell av den døde! Hvis dette ikke er klargjort på forhånd – spør pårørende hva de ønsker eller kontakt aktuelle trossamfunn. For muslimer er det blant annet ikke ok å klippe hårlokk.

Transport/oppbevaring av den døde i sykehuset

 • Navnebånd festes på barnets ben hvis navnebånd mangler.
 • Legg barnet på et laken i sengen, brett inn lakenet ved hodet og føtter, brett inn langsidene over den døde, festes med tape, eller sikkerhetsnåler.
 • Fest lakenet med sikkerhetsnåler.
 • Identifikasjon av barnet legges i lukket konvolutt som festes på lakenet (Navnetikett).
 • Den døde transporteres tildekket med teppe/dyne i seng eller båre til MORS-rommet/kjølerommet.
 • Bestill portør, eventuelt kjørekontoret for transport av barnet til MORS-rommet/kjølerommet.
 • Journalen og alle papirene legges på fast bestemt sted.
 • Pårørende kan se det døde barnet også etter transport til patologen.
 • Avtale med patologen om visning.
 • Pårørende eller begravelsesbyrået kan hente dødsattesten som ligger sammen med journalen på et bestemt sted.

Mottak av det døde barnet og ivaretakelse av pårørende

(1-9)

Barnet skrives inn som pasient og det opptas vanlig journal med vekt på anamnese.

 • Pårørende er i krise og i bunnløs sorg. Personalet kan ikke ha svarene på alt. Lytt til familien og vær støttende uansett hvilke reaksjoner som måtte komme. Foreldre/pårørende som er i sjokk trenger hjelp til å orientere seg og har et stort behov for ivaretakelse (1, 2, 3).
 • Ved språkproblemer skaffes umiddelbart tolk.
 • Lytt til pårørende og pårørendes historie. Vær støttende, ikke klandrende.
 • La pårørende være sammen med det døde barnet. Husk at søsken har egne behov.
 • Veiled i forbindelse med valg og avgjørelser.
 • Forbered dem på reaksjoner som kan komme når de kommer hjem. Forklar viktigheten av å gi støtte på hverandres sorgreaksjoner.
 • Gi praktiske tiltak som kan støtte sorgprosessen –  se ev. sjekkliste for dette som bør finnes i lokale systemer.
 • Gi foreldrene hjelp til minner om barnet. Ta bilder, eventuelt foravtrykk. Bør gjøres selv om ikke foreldrene ønsker dette i utgangspunktet. Bilde oppbevares i journal slik at foreldrene kan få det senere (5).
 • Tilbud å snakke om prest og psykolog. Viktig at man gjentar tilbudet.

Definisjoner

Mors: død
Barn: 0–18 år
Pårørende: familie bestående av foreldre og barn, sammen med enten besteforeldre, barnebarn, tanter eller onkler, fettere etc.

Dødsfall anses unaturlig dersom det kan skyldes:

 • Unaturlig dødsfall hos barn
 • Ukjent årsak til at døden har intrått plutselig eller uventet

Referanser

 1. Sudden unexpected infant death including SIDS: Initial management.
 2. Parent Counseling: Sudden Infant Death Syndrome By: Engelke Z, Pravikoff D, CINAHL Nursing Guide, March 11, 2016.
 3. What do bereaved parents want from professionals after the sudden death of their child: a systematic review of the literature.
 4. Levetown M and the Committee on Bioethics. Communication With Children and Families: From Everyday Interactions to Skill in Conveying Distressing Information. Pediatrics 2008; 121;e1441-e1460. Versjon fra 2008.
 5. Supporting and Strengthening Families through Expected and Unexpected Life Events, 2015. 
 6. Corwin M J, MD. Patient information: Sudden infant death syndrome (SIDS). UpToDate nov 2017 
 7. Fagrådet i LUB (Landsforeningen uventet barnedød). Krybbedødspermen – rutiner ved mottak og oppfølging av barns død. Revidert 2012.
 8. A Synthesis of Coping Experiences After Infant Death.
 9. Rundskriv og forskrift:
 • I-54/2000 Rundskriv. Meldeplikt til fylkeslegen om betydelige personskader
 • 1991 R 2420/89 Rundskriv fra Riksadvokaten
 • Helsepersonelloven § 36, Melding om dødsfall
 • Forskrift om leges melding til politi om unaturlig dødsfall o.l.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Grøgaard Jens, overlege - Helén Blegen Ween, kvalitetsrådgiver - Elin Hjorth-Johansen, fagsykepleier - Janicke Hagen, seksjonssykepleier - Kirsti Egge Haugstad, driftssykepleier.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/stell-av-barn-ved-uventet-dodsfall)