Train-of-four (TOF) monitorering og reversering av nevromuskulær blokade

(/fagprosedyrer/ferdige/train-of-four-tof-monitorering-og-reversering-av-nevromuskulaer-blokade)