Urinprøve til bakteriologisk undersøkelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Voksne kvinner og menn

Hensikt og omfang

Optimal urinprøve til bakteriologisk undersøkelse. Renest mulig urinprøve til bakteriologisk undersøkelse uavhengig av prøvetakingsmetode.

Ansvar

 • Fagdirektøren har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er oppdatert.
 • Avdelingsleder har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er tilgjengelig og kjent i avdelingen og at personalet har kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å gjennomføre dette.
 • Alt personell som utfører prosedyren har ansvar for å holde seg oppdatert.

Fremgangsmåte

Utstyr

Spontanurin

 • Rekvisisjon til bakteriologisk lab
 • Prøveglass med skrukork

Permanent inneliggende kateter (KAD)

 • Rekvisisjon til bakteriologisk lab
 • Prøveglass med skrukork
 • Sterile hansker
 • 70 % sprit
 • Klemme eller arteriepinsett
 • Steril sprøyte og steril intramuskulær spiss

Engangskateter og urostomi

 • Rekvisisjon til bakteriologisk lab
 • Prøveglass med skrukork
 • Sterile hansker
 • Sterilt lavfriksjonskateter Ch 12-14
 • Sterilt vaskesett
 • Sterilt vann/NaCl 9 mg/ml
 • Pussbekken/urinflaske/bolle

 Nefrostomi

 • Rekvisisjon til bakteriologisk lab
 • Prøveglass med skrukork
 • Sterile hansker
 • 70 % sprit
 • Klemme eller arteriepinsett
 • Steril sprøyte og steril intramuskulær spiss
 • Propp til treveiskran
 • Pussbekken/urinflaske/bolle

Generell informasjon

Generelt

Helst morgenurin. Hvis ikke dette er mulig må det ha gått minst 2–3 timer siden forrige vannlating (2, 5). Midtstrømsprøve. Forklaring under fremgangsmåte.

Rekvisisjon

 • Rekvisisjon til Bakteriologisk laboratorium fylles ut og sendes med prøven. Husk å fylle ut hvilken avdeling prøven er sendt fra. Kryss av for hvordan prøven er tatt f eks spontant, med engangskateter, fra permanent kateter etc. Gi kliniske opplysninger med relasjon til undersøkelsen – for eksempel, svie ved vannlating, feber, hyppig vannlating, får pasienten antibiotika, er kur planlagt, eller akkurat avsluttet?
 • Lever prøven umiddelbart til Bakteriologisk laboratorium / etter gjeldende rutine. Dersom dette ikke er mulig settes prøven direkte i kjøleskap. Der kan den oppbevares i max 24 timer (1, 5, 7, 9, 10).

 

 

Pasienten kan late vannet selv

Pasienten kan late vannet stående eller sittende.

 • Informer om hvorfor og hvordan prøven skal tas, helst kvelden før for å sikre at prøven blir tatt fra morgenurin.
 • Håndvask (11)
 • Menn : Trekk forhuden tilbake. Dersom pasienten har urinlekkasje, skal glans penis vaskes med lunkent vann og mild såpe ( 3, 6, 9 ).
 • Kvinner : Hold kjønnsleppene fra hverandre. Dersom pasienten har urinlekkasje, skal vulva vaskes med lunkent vann og mild såpe. Vask forfra og bakover. Hvis kvinnen har mye utflod eller menstruasjon, kan det brukes tampong eller kompress i vagina når prøven skal tas (6).
 • Midtstrømsprøve: Det vil si den første mengden urin skal ikke brukes. Neste porsjon fylles i prøveglasset ved at prøveglasset føres inn i strålen midt i vannlatingen. Siste porsjon skal ikke brukes (3, 4, 6, 8, 9)
  Unntak: Er pasienten sengeliggende er det nesten umulig å få tatt midtstrømsprøve. Derfor aksepteres det at det blir tatt prøve fra hele urinporsjonen.
 • Fyll prøveglasset med ca 10 ml urin. Skru korken godt på. (3, 5)
 • Håndvask (11)
 • Prøveglasset påføres utfylt etikett med pasientens navn, fødselsdato og adresse, samt dato og klokkeslett for prøvetaking.

 

Urinprøve fra permanent urethralt eller suprapubisk kateter

Her gjelder også midstrømprinsippet.

 • Informer om hvorfor og hvordan prøven skal tas.
 • Kateteret klemmes av/stenges i ca 2 timer
 • Åpne klemmen, la litt urin renne ned i slangen og steng av kateteret igjen.
 • Utfør håndvask ( 11 ) og ta på hansker.
 • Desinfiser prøvetakningsmembranen, som er på kateterposeslangen, eventuelt selve kateterveggen med 70 % sprit (2, 3, 10)
 • Trekk ut ca 10 ml urin ved hjelp av steril sprøyte og kanyle (10) og fyll på rent urinprøveglass. Skru korken godt på.
 • Fjern klemmen fra kateteret/slangen slik at urinen renner fritt ned i posen igjen.
 • Ta av hanskene og utfør håndhygiene. (10)
 • Prøveglasset påføres utfylt etikett med pasientens navn, fødselsdato og adresse, samt dato og klokkeslett for prøvetaking.
 • Hos pasienter som har behov for langvaring kateter må kateteret skiftes før prøvetaking (12)

Urinprøve fra engangskateter

 • I vanskelige diagnostiske situasjoner kan urinprøve med engangskateter være nødvendig.
 • Utfør håndvask og ta på hansker (11).
 • Før inn engangskateter etter prosedyre steril kateterisering
 • Midtstrømprinsippet gjelder også her (10).
 • Første ml med urin renner ned i pussbekken/bolle/urinflaske
 • Fyll deretter urinprøveglasset med ca 10 ml urin  (3, 5).
 • Resten av porsjonen tømmes i pussbekken/bolle/urinflaske
 • Trekk kateteret ut og kast det.
 • Ta av hanskene og utfør håndhygiene.
 • Prøveglasset påføres utfylt etikett med pasientens navn, fødselsdato og adresse, samt dato og klokkeslett for prøvetaking.

Uriprøve fra urostomi

Det vil alltid være en viss forekomst av bakterier i urinen fra en urostomi. Infeksjon behandles derfor vanligvis bare der det påvises oppvekst av bakterier i prøve tatt med kateter i stomien, og der andre symptomer på urinveisinfeksjon er tilstede.

 • Informer om hvorfor og hvordan prøven skal tas.
 • Fukt lavfriksjonskateteret som under SIK
 • Utfør håndvask og ta på hansker
 • Tøm urinposen
 • Fjern stomibandasjen
 • Vask stomien og huden rundt med sterile kompresser godt fuktet med NaCl 9 mg/ml
 • Ta på sterile hansker
 • Før kateteret forsiktig inn i stomien så langt at det passerer facien
 • Midtstrømprinsippet gjelder også her. La den første urinen som kommer renne ned i pussbekken/bolle/urinflaske.
 • Fyll deretter ca 10 ml urin i prøveglasset ( 3, 5 ).
 • Det kan ta noe tid før det kommer nok urin.
 • Trekk kateteret ut og kast det.
 • Stell urostomien
 • Ta av hanskene og utfør håndhygiene.
 • Prøveglasset påføres utfylt etikett med pasientens navn, fødselsdato og adresse, samt dato og klokkeslett for prøvetaking.

Urinprøve fra nefrostomikateter

Her gjelder også midstrømprinsippet.

Nefrostomi med ballong:

 • Informer om hvorfor og hvordan prøven skal tas.
 • Kateteret klemmes av/stenges i ca 30 minutter. NB! Åpne tidligere hvis pasienten får smerter.
 • Åpne klemmen, la litt urin renne ned i slangen og steng av kateteret igjen.
 • Utfør håndvask og ta på hansker.
 • Desinfiser prøvetakningsmembranen, som er på kateterposeslangen eventuelt selve kateterveggen med 70 % sprit
 • Trekk ut ca 10 ml urin ved hjelp av steril sprøyte og kanyle og fyll på rent urinprøveglass. Skru korken godt på.
 • Fjern klemmen fra kateteret/slangen slik at urinen renner fritt ned i posen igjen.
 • Ta av hanskene og utfør håndhygiene.
 • Prøveglasset påføres utfylt etikett med pasientens navn, fødselsdato og adresse, samt dato og klokkeslett for prøvetaking

Nefrostomikateter med treveiskran:

 • Informer om hvorfor og hvordan prøven skal tas.
 • Kateteret stenges av i ca 30 minutter. NB! Åpne tidligere hvis pasienten får smerter.
 • Utfør håndvask og ta på hansker
 • Skru opp kranen, la litt urin renne ned i et pussbekken / bolle
 • Fyll ca 10 ml i et rent urinprøveglass. Skru korken godt på.
 • Sett på ny propp. Kombistopper
 • Ta av hanskene og utfør håndhygiene
 • Prøveglasset påføres utfylt etikett med pasientens navn, fødselsdato og adresse, samt dato og klokkeslett for prøvetaking.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Revidert og oppdatert dokument basert på prosedyre i Elektronisk kvalitetshåndbok, Aker universitetssykehus. EK-F.3.3.5.

Oppdateringen har fulgt kravene for utarbeidelse av fagprosedyrer etter AGREE-metoden.

Definisjoner

 • KAD (katether à demeure) – permanent inneliggende kateter
 • Med urostomi menes Bricker avledning eller annen ikke kontinent stomi.
 • Nefrostomi /pyelostomi – drenasje direkte fra nyrebekkenet.

Referanser

 1. Meyrier, Alain. Sampling and evaluation of voided urine in the diagnosis of urinary tract infections in adults. I: UpToDate (version 22.0) Hentet oktober 2015. 
 2. Lauritsen, Märta, Urinprovtagning. Vårdhandboken.se, 2014. http://www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering-av-urinblasa/Urinodling/
 3. Steggall, M.J., Urins samples and urinalysis... clinical skills: 29. Nursing Standard, 2007. 22 (14-16): p. 42 - 45.
 4. Ünlü, H., Sardan, Y. C., Ülker, S.; Camparison of Sampling Methods for Urine Cultures, Journal of Nursing Scholarship, 2007;39:4, 325-329.
 5. Wu, X., Urinalysis: a review of metods and procedures. Critical Care Nursing Clinics of North America, 2010. 22 (1): p. 121 - 128
 6. Rathnayake, Tharanga. Urine Specimen: Mid Stream (MSSU) - Female, Johanna Briggs Institute13.05.2011
 7. Carstens, Jane. Urine specimen: Mid Stream (MSSU) - Male, Johanna Briggs Institute 16.05.2011
 8. Stomski, Norman. Urine Specimen (Mid-Stream). Johanna Briggs Institute, 28.11.2009
 9. National Clinical Guideline Centre, UK; Management of lower urinary tract symptoms in men. 4.2 Urinalysis, p 78, 2010. NICE https://www.nice.org.uk/guidance/cg97
 10. Helse Sør-Øst nettside for smittevern; Bakteriologisk prøvetaking av urin. Hentet 19.11.15.
 11. Helse Sør-Øst nettside for smittevern; Retningslinjer for håndhygiene. Hentet 19.11.15.
 12. Fekete T. Catheter-assosiated urinary tract infections in adultd. I: UpToDate (versjon 14.0) 2015; http://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infection-associated-with-urethral-catheters
 

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Bodil Øfstaas Svendsen og Susann Bakke.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/urinprove-til-bakteriologisk-undersokelse)