Hemostase – vaskulær lukkeinnretning (Angio-Seal™), observasjon og tiltak

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere og leger som ivaretar pasienter som har fått innsatt Angio‐Seal™ i arteria femoralis communis

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter som har innstikk i arteria femoralis.

Hensikt og omfang

Bruk av vaskulær lukkeinnretning (Angio‐Seal™) har signifikant kortere tid til hemostase enn mekanisk komprimering, som FemoStop™.

Det er generelt lite komplikasjoner etter innsettelse av Angio‐Seal™ i arteria femoralis communis etter koronar angiografi eller Percutaneous Coronary Intervensjon (PCI). De komplikasjonene som kan oppstå kan derimot være alvorlige for pasienten (1, 2).

Prosedyren er en veiledning for sykepleiere og leger som ivaretar pasienter som har fått innsatt Angio‐Seal™ i arteria femoralis communis. Hensikten er å øke pasientsikkerheten.

Ansvar

Pasientansvarlig sykepleier og lege har ansvar for å følge opp, observere og iverksette nødvendige tiltak hos pasienter som har fått satt inn Angio‐Seal™.

Fremgangsmåte

Vaskulær innretning har signifikant kortere tid til hemostase enn mekanisk komprimering (1).

Det finnes flere typer arterial closure device (ACD) De ble utviklet rundt 1990 etter ønske om en raskere metode for hemostase etter inngrep i arteria femoralis (2). Angio-Seal™ er den VCD (vaskulær lukkeinnretning) som brukes på Oslo Universitetsykehus, Ullevål. Den festes invasivt og inneholder et anker med polymer som festes på innsiden av blodåreveggen. I tillegg har den en kollagenplugg med et suturmateriale som holder de to elementene sammen slik at innstikkstedet forsegles. Suturmaterialet og kollagenet absorberes i løpet av 30 til 90 dager (3).

Pasientene må ligge i ryggleie i 1-2 timer med max 30 graders elevasjon av ryggen (4, 5)

Komplikasjoner som lyskehematom, blødning, pseudoanurisme og behov for blodtransfusjon er tilnærmet lik mellom de som får mekanisk kompresjon med mekanisk komprimering og de som vaskulær lukkeinnretning. Iskemi perifert i intervensjonsbenet, generelle iskemiske komplikasjoner og behov for kirurgi på grunn av skader i arterien er litt hyppigere etter innsetting av Angio-Seal™ og tilfeller av lyskeinfeksjon er signifikant hyppigere (1).

Relative kontraindikajsoner (for behandlende lege):

 • Småkalibret arterie (< 5 mm lumen)
 • Stenoser
 • Punksjon av femoralisarterien nedenfor art.femoralis communis
 • AngioSeal lagt samme sted siste 2 mnd.
 • Punksjonen innebar flere treff av arterinen
 • Bakveggen av arterien ble punktert
 • Vevet omkring arterien er oppfliset
 • Vær svært tilbakeholden ved antegrade punksjoner
Angio-Seal

 Gjengitt med tillatelse fra St.Jude Medical

Observasjoner

 • Blødning fra innstikkstedet
 • Hematom rundt innstikkstedet (marker med penn rundt hematomet for å kontrollere utviklingen)
 • Hb kontroll
 • Rubor, irritasjon i huden rundt innstikkstedet
 • Pulskontroll perifert i intervensjonsbenet (sett kryss med penn der puls kjennes)
 • Sammenlign hudfarge, temperatur og kapilærfylning på begge bena (sette gjerne SpO2 proben på intervensjonsbenet. Ved nedsatt sirkulasjon kan kurven bli dårligere).
 • Kontroller og dokumenter blodtrykk og puls jevnlig. Hver 15 min den første timen, deretter hver time

 

Tiltak

 • Manuell komprimering. Trykk en steril kompress over innstikkstedet i minimum 5 min. Komprimer også litt ovenfor innstikkstedet da punksjonsnålen inn i arterien blir litt høyere enn i huden.
 • Mekanisk komprimering kan legges på om blødningen ikke stopper. Trykket bør ikke overstige 30 mmHg. Hvis trykket MÅ være høyere vær observant på iskemi perifert i benet da Angio-Seal™ kan ”lime” igjen hele åren.
 • Kontroller blodtrykket og puls jevnlig. Kontakt lege ved blodtrykksfall og økende pulsfrekvens.
 • Heng opp væske som kan dryppe langsomt inn.
 • Ta en Hb
 • Informer lege om komplikasjonene og tilkall lege for tilsyn igjen hvis komplikasjonene forverres.
 • Ta screening om blødningen fortsetter.
 • Ved iskemi i intervensjonsbenet tilkall lege straks.
 • Informer lege ved tegn på infeksjon ved innstikksstedet i intervensjonsbenet.
 • Ved tidlig utskrivelse fra sykehuset bør pasienten informeres om at det er liten fare for komplikasjoner, men ved tegn på infeksjon bør pasienten kontakte lege.

Mobilisering etter behandling:
Første timen etter innsetting av Angio-Seal™ holdes ryggleie med 30 graders elevasjon. Etter 2 timer kan pasienten mobiliseres om det ikke er tegn til blødning eller hematom.

Referanser

 1. Biancari, F., Dándrea, V., Di Marco, C., Savino, G., Tiozzo, V. & Catania, A. (2010) Meta‐analysis of randomized trials on the efficacy of vascular closure devices after diagnostic angiography and angioplasty. American Heart Journal, Vol. 159. No. 4. s. 518‐531
 2. Das, R., Ahmed, K., Athanasiou, T., Morgan, R. A. & Belli, A‐M. (2010) Arterial Closure Devices Versus Manual Compression for Femoral Haemostasis in Interventional Radiological Procedures: A Systematic Review and Meta‐Analysis. Clinical Intervent Radiol, 34, s. 723‐738
 3. Zoltan, G, T. (2008) An Evidence-Based Approach to Femoral Arterial Access and Closure. Reviewes in cardiovascular medicine, Vol. 9. No. 1. s. 9-16
 4. Behan MWH., Large JK., Patel NR., Lloyd GW., Sulke AN. (2007) A randomised controlled trial comparing the routine use of an Angio-Seal STS device strategy withconventional femoral haemostasis methods in a district general hospital. Int.J. Clin. Pract. 2007; 61(3): 367-72.
 5. Osterwalder R., Zutter A., Gutmann M., Kaiser C., Buser P., Pfisterer M. (2004) Is immediate ambulation after closure of the femoral artery with the new Angio-Seal device safe? Eur. Heart J. 2004; 25 (abstract suppl.): 315-6, abstract 1805.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Kjell Magne Tveit, fagdirektør.

Forfatter(e):
Siw P. Trudvang, Led.spes.spl i fag, Hjertemedisinsk Intensiv og Overvåkning (HIO), Ullevål, OUS..

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(/fagprosedyrer/ferdige/vaskulaer-lukkeinnretning-angio-seal-observasjon-og-tiltak)