Lage og oppdatere fagprosedyrer

Her kan du finne ut hvordan en god prosedyre lages og oppdateres.

Metode for utarbeidelse av en fagprosedyre

Ved og dele og koordinere kan vi unngå dobbeltarbeid i helsetjenesten samtidig som det blir bedre kvalitet på innholdet. Her finner du beskrivelse av metoden samt andre nyttige hjelpemidler.

Metodebeskrivelse

Oppdatering av fagprosedyre

Fagprosedyrene skal følge minstekravene oppdateres innen 3 år etter forrige litteratursøk. Det er organisasjonen selv som har ansvaret for oppdateringen. Anbefalt fremgangsmåte finner du her.

Oppdatering

Litteratursøk

Fremgangsmåte for å sikre gode litteratursøk som skal danne kunnskapsgrunnlaget for fagprosedyren. Her finner du mer informasjon om litteratursøk.

Litteratursøk

Skrivetips

Fagprosedyrene skal ha klart språk. Det betyr at det er utformet slik at mottakerne lett forstår hva som menes og at prosedyren oppfattes som brukervennlig.

Skrivetips
(/fagprosedyrer/lage-og-oppdatere-fagprosedyrer)