Om fagprosedyrer

Om fagprosedyrearbeidet

Koordinering av prosedyrearbeidet på nettsidene gjøres fra januar 2018 av Oslo universitetssykehus.

Information in English

Many hospitals in Norway wish to collaborate and share clinical procedures and guidelines. This website helps health professionals to produce and share evidence-based clinical procedures and guidelines of high-quality.

Information in English
(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer)