Avvikling av fagprosedyresidene

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer opphørte fra 01.01.18, men et samarbeid mellom noen helseforetak har fortsatt etter dette.

Fagprosedyrene ble beholdt på Helsebibliotekets nettsider, mens Oslo Universitetssykehus stilte som koordinator for arbeidet. Noen helseforetak fortsatte å melde inn nye arbeider, lage nye prosedyrer og oppdatere eksisterende prosedyrer.

I februar 2021 ble det besluttet i Helsebiblioteket at de fagprosedyrene som var igjen på nettsidene skal avpubliseres. Helsebiblioteket.no ser for seg å lansere en ny nettløsning høsten 2021 eller i begynnelsen av 2022. Da vil de fagprosedyrene som har hjem på Helsebiblioteket ikke følge med over til ny løsning.

Det foreligger fremdeles et ønske om å videreføre en delingsportal med kunnskapsbasert materiell for helsetjenesten. Interesserte kan melde seg til karin.borgen@ous-hf.no.

Kontaktinformasjon

(/fagprosedyrer/om-fagprosedyrer/avvikling-av-fagprosedyrenettsidene)